WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

Legion | Zmiany w balansie klas (28.09.16)

Serwis WoWCenter.pl nie jest obecnie utrzymywany.

Dziękujemy za wszystkie lata spędzone razem z nami
w Azeroth!

- Redakcja
Ważne

Legion | Zmiany w balansie klas (28.09.16)

  Quass:
http://wowcenter.pl/Files/legion_hotfix_01_head.jpg

Zazwyczaj nie tłumaczymy list zmian, które nie są bezpośrednio powiązane z większymi aktualizacjami w grze, jednak w najnowszych łatkach deweloperzy wprowadzili spore modyfikacje w klasach, podyktowane opiniami graczy i danymi zebranymi po otwarciu rajdu Emerald Nightmare oraz wprowadzeniu Mitycznych kluczy. Poniższa lista zawiera zmiany podane 23 września oraz dodatkowe poprawki z 26 września, ale zostaną one wprowadzone dopiero po cotygodniowym resecie, 28 września.

Cytat z: Blizzard Entertainment (źródło)

Klasy


Rycerz Śmierci

Frost
 • Obrażenia od Remorseless Winter zwiększone o 50%.
 • Obrażenia od Obliterate zwiększone o 19%.
 • Obrażenia od Frost Strike zwiększone o 12%.
 • Obrażenia od Howling Blast zwiększone o 10%.
 • Obrażenia od Frostscythe (Talent) zwiększone o 13%.
 • Obrażenia od Frozen Pulse (Talent) zwiększone o 11%.
 • Obrażenia od Breath of Sindragosa (Talent) zwiększone o 17%.

Łowca Demonów

Havoc
 • Obrażenia od Bloodlet (Talent) są teraz równe 150% wstępnych obrażeń od Throw Glaive.
 • Bonusowe obrażenia od Fel Mastery (Talent) dla Fel Rush zmniejszone o o 30%.
 • Obrażenia od Fury of the Illidari (umiejętność Artefaktu) zmniejszone o 20%.
  • Komentarz: Przejdź do sekcji PvP, aby zobaczyć dodatkowe zmiany dotyczące Fury of the Illidari.
 • Bonusowe obrażenia od Balanced Blades (cecha Artefaktu) dla Blade Dance zmniejszone do 3% za każdy cel.

Vengeance

 • Mastery przyznaje teraz o 50% mniej obrażeń za każdy punkt procentowy.
 • Ochrona przed obrażeniami od Demon Spikes zmniejszona o 20%.
  • Komentarz deweloperów: Zbieranie głownie ekwipunku przyznającego Mastery pozwoliło Łowcom Demonów w specjalizacji Vengeance na osiągnięcie nadmiernie dużego ograniczenia przyjmowanych obrażeń. Zmniejszamy potencjał tego efektu, aby bardziej go zrównoważyć. Zmiana ta powinna sprawić, że Mastery będzie bliższe innym statystykom.

Druid
 • Obrażenia od Moonfire zwiększone o 10%.

Balance
 • Obrażenia od Sunfire zwiększone o 10%.
 • Obrażenia od Starfall zwiększone o 10%.
 • Obrażenia od Lunar Strike zwiększone o 5%.
 • Obrażenia od Solar Wrath zwiększone o 5%.

Mag

Arcane
 • Maksymalna ilość stacków Quickening (Talent) wynosi teraz 50, a czas trwania nie będzie odświeżał się raz na 50 stacków.
 • Efekty Mastery zwiększone o 20%.
 • Obrażenia od Arcane Missiles zwiększone o 9%.
 • Obrażenia od Arcane Blast zwiększone o 10%.

Frost
 • Obrażenia od Frostbolt zwiększone o 8%.
 • Obrażenia od Ice Lance zwiększone o 13%.
 • Obrażenia od Flurry zwiększone o 38%.
 • Obrażenia od Blizzard zwiększone o 36%, koszt many zmniejszony o 50%.
 • Splitting Ice (Talent) zadaje teraz 80% normalnych obrażeń (zwiększono z 50%).
 • Obrażenia od Ice Nova (Talent) zwiększone o 13%.
 • Obrażenia od Ray of Frost (Talent) zwiększone o 28%.
 • Obrażenia od Glacial Spike (Talent) zwiększone o 15%.

Łowca
 • Obrażenia od Barrage (dla Beast Mastery i Marksmanship) zmniejszone o 20%.

Beast Mastery
 • Bonus do obrażeń od Bestial Wrath zwiększony o 25%.

Survival
 • Obrażenia od Flanking Strike zwiększone o 62%.

Mnich

Mistweaver
 • Obrażenia od Spinning Crane Kick (Mistweaver) zmniejszone o 25%.

Paladyn

Retribution
 • Obrażenia od Templar’s Verdict zwiększone o 10%.
 • Obrażenia od Divine Storm zwiększone o 20%.
 • Obrażenia od Crusader Strike (Retribution) zwiększone o 13%.
 • Obrażenia od Blade of Justice zwiększone o 13%.
 • Obrażenia od Judgment (Retribution) zwiększone o 13%.
 • Obrażenia od Zeal (Talent) zwiększone o 13%.
 • Obrażenia od Blade of Wrath (Talent) zwiększone o 13%.

Kapłan

Holy
 • Obrażenia od Holy Nova zmniejszone o 16%.

Shadow
 • Obrażenia od Mind Sear zwiększone o 80% i generowanie Insanity zwiększone o 50%.
 • Obrażenia od Mind Flay zwiększone o 20%.
 • Obrażenia od Mind Spike zwiększone o 28%.
 • Maksymalna ilość stacków od Void Ray zmniejszona do 4.
  • Komentarz deweloperów: Pomimo tej zmiany, zwiększone obrażenia od Mind Sear, Mind Flay i Mind Spike wciąż powodują, że talent ten jest bardziej wartościowy.
 • Ilość stacków od Voidform nie zwiększa się już, kiedy efekt Dispersion jest aktywny.
  • Komentarz deweloperów: Nie chcemy, aby talent Surrender to Madness był aż tak dominujący, jak w tym momencie i żeby można go było przedłużać do tego stopnia. Dalsze rozwiązanie tego problemu wymagałoby jednak większych zmian w specjalizacji, których nie chcemy przeprowadzać w łatce balansującej. Postaramy się przyjrzeć tej sprawie dokładniej w późniejszej aktualizacji.

Łotr
 • Obrażenia obszarowe od Death From Above (Talent) zwiększone o 100%.

Assassination
 • Obrażenia od Deadly Poison zwiększone o 30%.
 • Obrażenia od Fan of Knives zwiększone o 30%.
 • Czas trwania Bag of Tricks (cecha Artefaktu) skrócony do 3 sekund (ogólne obrażenia niezmienione), zasięg zwiększony do 6 jardów (z 3), teraz podlega efektom Mastery.
 • Poison Knives (cecha Artefaktu) nie podlega już efektom "twitch" od Mastery. Obrażenia za każdy punkt procentowy zwiększone do 4%.

Outlaw
 • Redukcja kosztu energii od Fatebringer (cecha Artefaktu) zmniejszona do 3 za rangę.
 • Bonus obrażeń od Fate’s Thirst (cecha Artefaktu) dla Run Through zmniejszony do 6% za rangę.
 • Bonus od Black Powder (cecha Artefaktu) dla Between the Eyes zmniejszony do 6% za rangę.

Subtlety
 • Obrażenia od Eviscerate zwiększone o 15%.
 • Obrażenia od Nightblade zwiększone o 15%.
 • Obrażenia od Shuriken Storm zwiększone o 30%.
 • Szansa na aktywowanie Second Shuriken (cecha Artefaktu) zwiększona do 30% (wcześniej 10%), obrażenia zwiększone o 30% i zadaje teraz 200% dodatkowych obrażeń, kiedy Stealth lub Shadow Dance są aktywne.

Szaman
 • Queen Ascendant (cecha Artefaktu) nie jest już pochłaniana, kiedy automatycznie aktywuje się zakolejkowane zaklęcie leczące.

Elemental
 • Efekty Mastery zwiększone o 12,5%.
 • Maelstromy generowane przez Chain Lightning zwiększone do 6.
 • Obrażenia od Lightning Bolt (Elemental) zwiększone o 23%.
 • Obrażenia od Chain Lightning (Elemental) zwiększone o 23%.
 • Obrażenia od Lava Burst zwiększone o 5%.
 • Obrażenia od Call Lightning i Wind Gust rzucanych przez Storm Elemental (Talent) zwiększone o 20%.

Enhancement
 • Naprawiono błąd, który dawał specjalnym atakom nie z głównej ręki 100% szansy na aktywowanie Windfury, kiedy Doom Winds było aktywne.
 • Szansa na aktywowanie Windfury zwiększona do 20%.

Restoration
 • Obrażenia od Chain Lightning (Restoration) zwiększone o 23%.

Czarnoksiężnik
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że Rain od Fire automatycznie zadawał wszystkie osiem serii obrażeń celom w rozgrywce PvE i PvP.

Affliction
 • Obrażenia od Drain Life zwiększone o 10%.
 • Obrażenia od Drain Soul zwiększone o 10%.
 • Obrażenia od Corruption zwiększone o 10%.
 • Obrażenia od Agony zwiększone o 5%.
 • Obrażenia od Unstable Affliction zwiększone o 15%.
 • Obrażenia od Seed of Corruption zwiększone o 15%.
 • Obrażenia od Siphon Life (Talent) zwiększone o 10%.
 • Obrażenia od Haunt (Talent) zwiększone o 15%.
 • Obrażenia od Phantom Singularity (Talent) zwiększone o 15%.

Demonology
 • Obrażenia od Hand of Gul’dan zwiększone o 20%.
 • Obrażenia od Demonwrath zwiększone o 15%.
 • Obrażenia od Shadowbolt zwiększone o 10%.
 • Obrażenia od Doom zwiększone o 10%.
 • Obrażenia od Wild Imps zwiększone o 10%.
 • Siła obrażeń przyzwanego Dreadstalkera zwiększona o 10%.
 • Siła obrażeń przyzwanego Felguarda zwiększona o 10%.
 • Obrażenia od Doom Bolt przyzwanego Doomguarda (Talent) zwiększone o 18%.
 • Obrażenia od Demonbolt (Talent) zwiększone o 10%.
 • Obrażenia od Implosion (Talent) zwiększone o 15%.
 • Obrażenia od Shadowflame (Talent) zwiększone o 10%.
 • Obrażenia od Darkglare (Talent) zwiększone o 10%.

Destruction
 • Obrażenia od Chaos Bolt zwiększone o 11%.
 • Obrażenia od Incinerate zwiększone o 11%
 • Obrażenia od Immolate zwiększone o 11%
 • Obrażenia od Conflagrate zwiększone o 11%.
 • Obrażenia od Rain of Fire zwiększone o 11%, czas rzucania zaklęcia usunięty.
 • Obrażenia od Cataclysm (Talent) zwiększone o 11%.
 • Obrażenia od Channel Demonfire (Talent) zwiększone o 11%.

Wojownik

Arms
 • Szansa na aktywowanie efektu umiejętności pasywnej Tactician zwiększona o 15%.
 • Hamstring nie aktywuje już efektu Tactician.
 • Bonus od Exploit the Weakness (cecha Artefaktu) zmniejszony do 4% za każdy punkt procentowy.
 • Bonus do obrażeń od Focused Rade (Talent) zmniejszony do 30%.

Fury
 • Obrażenia od Rampage zwiększone o 12%.
 • Obrażenia od Bloodthirst zwiększone o 12%.
 • Obrażenia od Raging Blow zwiększone o 5%.
 • Obrażenia od Furious Slash zwiększone o 5%.
 • Obrażenia od Execute (Fury) zwiększone o 5%.

Protection
 • Redukcja kosztu Rage od Vengeance (Talent) zmniejszona do 35%.
 • Ilość Rage generowana przez Intercept zmniejszona do 10.
 • Ilość Rage generowana przez Shield Slam zmniejszona do 10.

PvP


Komentarz deweloperów: Wiele powyższych zmian odnosi się również do PvP, ale niektóre specjalizacje potrzebują dodatkowego balansu dla poszczególnych sytuacji w walce z innymi graczami. Niektóre ze zmian w PvP mają przeciwdziałać tym powyżej, a część po prostu usprawnić ogólny balans.

Pola bitew
 • Tankowie nie przyjmują już dodatkowych obrażeń, kiedy niosą flagę.

Rycerz Śmierci

Blood
 • Leczenie od Consumption (umiejetność Artefaktu) nie jest już zmniejszone w PvP.
 • Death Strike wlicza teraz 50% obrażeń przyjętych ostatnio od innych graczy określając ilość przywracanego życia (wcześniej obrażenia od graczy były ignorowane).

Łowca Demonów

Havoc
 • Obrażenia od Fury of the Illidari (umiejętność Artefaktu) są teraz zmniejszone o 10% w PvP (wcześniej 30%).

Vengeance
 • Leczenie od Soul Cleave nie jest już zmniejszone w PvP.

Druid

Restoration

 • Efekt Lifebloom jest teraz zwiększony o 50% w PvP.
 • Statystyka Critical Strike zmniejszona o 50%.
 • Statystyka Haste zwiększona o 50%.

Guardian
 • Frenzied Regeneration wlicza teraz 50% obrażeń przyjętych ostatnio od innych graczy określając ilość przywracanego życia (wcześniej obrażenia od graczy były ignorowane).

Łowca

Survival
 • Moongoose Fury zwiększa teraz obrażenia od Moongoose Bite o 35% za każdy stack w PvP (wcześniej 25%).

Beast Mastery
 • Statystyka Agility zmniejszona o 10%.

Mag

Frost
 • Frostbolt zmniejsza teraz szybkość poruszania się o 50%.
 • Obrażenia od Frostbolt są teraz zwiększone o 10% w PvP (wcześniej 20%).

Fire
 • Redukcja czasu rzucania Flamestrike od World in Flames (Honor Talent) skrócona do 2 sekund.

Mnich

Mistweaver
 • Bonus do Renewing Mist od Counteract Magic (Honor Talent) zmniejszony do 150%.

Windwalker
 • Obrażenia od Strike of the Windlord (umiejętność Artefaktu) są teraz zmniejszone o 30% w PvP (wcześniej 50%).
 • Statystyka Agility zwiększona o 12%.

Paladyn

Retribution
 • Statystyka Strength zmniejszona o 5%.

Protection
 • Leczenie od Light of the Protector i Hand of the Protector jest teraz zmniejszone o 15% w PvP (wcześniej 50%).

Kapłan

Discipline
 • Leczenie od Atonement jest teraz zwiększone o 15% w PvP (wcześniej 25%).

Holy
 • Na Apotheosis nie działa już efekt dispell.

Łotr
 • Efekt od Strike from the Shadows jest teraz uznawany za sidła (snare), zamiast oszołomienie (daze).

Outlaw
 • Czas trwania Control is King (Honor Talent) skrócony do 3 sekund.
 • Bonus do krytycznych obrażeń od Between the Eyes jest teraz zmniejszony do 100% w PvP (wcześniej 200%).

Subtlety

 • Obrażenia od Eviscerate są teraz zmniejszone o 15% w PvP.
 • Obrażenia od Nightblade są teraz zmniejszone o 15% w PvP.

Wojownik

Arms
 • Obrażenia od Echo Slam (Honor Talent) zmniejszone do 5% całkowitego życia przeciwnika.

Fury
 • Leczenie od Bloodthirst nie jest już zmniejszone w PvP.

Protection
 • Maksymalne pochłanianie obrażeń od Ignore Pain nie jest już zmniejszone w PvP.
  • Komentarz deweloperów: Efekt każdego Ignore Pain jest wciąż zmniejszony o 20% w PvP.

System Honoru
 • Nagroda w systemie Honoru, Glory of the Melee nagradza teraz 500 Mocy Artefaktu (Artifact Power) (wcześniej 150).

PvP w otwartym świecie
 • Zadania Światowe typu Warden Tower nagradzają teraz 150 honoru (wcześniej 300).
 • Zadania Światowe typu Warden Tower pojawiają się teraz trzy razy dziennie i każde trwa 24 godziny.
(...)

Komentarze:

Wczytywanie komentarzy...
Musisz się zalogować, aby dodać komentarz