WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

[A] Jeźdźcy Smoków - Silvermoon

permalink wysłany:
Podbijam Panowie i Panie
permalink wysłany:
Wolne wakaty dla klas dps
permalink wysłany:
W górę, hop!
permalink wysłany:
Hop!
permalink wysłany:
Progres HC 8/10 zapraszamy do rekrutacji
wysłane po 1 sekundzie:Progres HC 8/10 zapraszamy do rekrutacji
permalink wysłany:
Rekrutacja nadal otwarta
permalink wysłany:
CN HC 9/10 kolejne bossy ubite
permalink wysłany:
Post podbijamy, ludzi do gry nadal szukamy
permalink wysłany:
Rekrutacja nadal otwarta. Zapraszamy miłośników raidowania jak też mityk+. Warlock w cenie. Nie przyjmujemy ludzi na socjal.