WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

Ranking Tier 20

Nazwa Progres World Rank Realm
21 Barbarzyncy 7/9 (M) 1506 Burning Legion
22 Grizzly Hills 7/9 (M) 1566 Burning Legion
23 Primori Morte 7/9 (M) 1602 Burning Legion
24 Fatal Error 7/9 (M) 1835 Silvermoon
25 Plaga 7/9 (M) 1903 Burning Legion
26 The vision 6/9 (M) 2525 Burning Legion
27 Gdzie mój mimiron 6/9 (M) 2591 Defias Brotherhood
28 Ironbound 6/9 (M) 2829 Burning Legion
29 Fortress 6/9 (M) 2928 Draenor
30 Quenya 5/9 (M) 3075 Burning Legion
31 Linear 6/9 (M) 3091 Defias Brotherhood
32 Good Omen 5/9 (M) 3144 Burning Legion
33 Wyborowa 5/9 (M) 3185 Twisting Nether
34 Noobs From Proland 5/9 (M) 3221 The Maelstrom
35 Wipe 5/9 (M) 3244 Burning Legion
36 C A R E 5/9 (M) 3711 Burning Legion
37 Raiders of Apocalypse 5/9 (M) 3838 Burning Legion
38 Murlocs of Azeroth 5/9 (M) 4172 Burning Legion
39 Different Dimension 5/9 (M) 4259 Burning Legion
40 Maiori Cede 5/9 (M) 4313 Burning Legion
powered by: WoWProgress