WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

Ranking Tier 21

Nazwa Progres World Rank Realm
1 Time is Mana 11/11 (M) 22 Burning Legion
2 Error Code 11/11 (M) 28 Burning Legion
3 Phoeníx 11/11 (M) 165 Burning Legion
4 PhoenixD 11/11 (M) 165 Burning Legion
5 The Knife 11/11 (M) 217 Burning Legion
6 Practice Makes Perfect 11/11 (M) 409 Burning Legion
7 Misplaced 11/11 (M) 667 Burning Legion
8 PathFinders 11/11 (M) 760 Burning Legion
9 Lunatic Asylum 11/11 (M) 787 Burning Legion
10 Stack or Spread 7/11 (M) 787 Burning Legion
11 Accidentally 11/11 (M) 841 Burning Legion
12 Quenya 11/11 (M) 921 Burning Legion
13 Break 11/11 (M) 960 Burning Legion
14 Furia 11/11 (M) 1082 Burning Legion
15 Nothing Personal 11/11 (M) 1127 Burning Legion
16 The Omerta 11/11 (M) 1132 The Venture Co.
17 Linear 11/11 (M) 1175 Defias Brotherhood
18 Dark Tribe 11/11 (M) 1325 Burning Legion
19 Barbarzyncy 11/11 (M) 1385 Burning Legion
20 Stigmatize 11/11 (M) 1396 Burning Legion
powered by: WoWProgress