WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

Ranking Tier 18

Nazwa Progres World Rank Realm
1 Error Code 13/13 (M) 42 Burning Legion
2 Accidentally 13/13 (M) 110 Burning Legion
3 Time is Mana 13/13 (M) 148 Burning Legion
4 Phoeníx 13/13 (M) 204 Burning Legion
5 PhoenixD 13/13 (M) 204 Burning Legion
6 Homeless 13/13 (M) 219 Burning Legion
7 Good Omen 13/13 (M) 509 Burning Legion
8 Encore 13/13 (M) 607 Burning Legion
9 Barbarzyncy 13/13 (M) 732 Burning Legion
10 PathFinders 13/13 (M) 748 Burning Legion
11 The Forgotten Grimoire 13/13 (M) 889 Defias Brotherhood
12 Stigmatize 13/13 (M) 1040 Burning Legion
13 Furia 13/13 (M) 1052 Burning Legion
14 Misplaced 13/13 (M) 1223 Burning Legion
15 Enraged 13/13 (M) 1284 Burning Legion
16 Grizzly Hills 13/13 (M) 1442 Burning Legion
17 Drama Theory 13/13 (M) 1564 Burning Legion
18 Maiori Cede 13/13 (M) 1675 Burning Legion
19 Dark Tribe 13/13 (M) 2071 Burning Legion
20 Practice Makes Perfect 13/13 (M) 2164 Burning Legion
powered by: WoWProgress