WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

Patch 4.2: Aktualizacja not patcha oraz Tier 12 Warlocka i Shamana

Serwis WoWCenter.pl nie jest obecnie utrzymywany.

Dziękujemy za wszystkie lata spędzone razem z nami
w Azeroth!

- Redakcja
Artykuł

Patch 4.2: Aktualizacja not patcha oraz Tier 12 Warlocka i Shamana

  Kumbol:
http://www.wowcenter.pl/Files/cata-logo-m.pngAktualizacja - 14.05: Zaktualizowaliśmy noty patcha o kolejne zmiany opublikowane minionej nocy przez Blizzard.

Serwery testowe patcha 4.2 raz po raz aktualizowane są o kolejne nowości. W związku z zaimplementowaniem kolejnych zmian Blizzard zaktualizował oficjalne noty łatki, które przestawiamy poniżej w pełni po polsku poniżej. Oprócz tego gracze przemierzający świat Warcrafta w roli Warlocków oraz Shamanów mogą już podziwiać wygląd nadchodzącego Tiera 12 dla swoich klas.

Cytat z: Blizzard (źródło)
Ogólne
 • (n) Wszystkie Valor Points posiadane przez graczy w zakładce Currency zostały przekonwertowane do Justice Points.

Osiągnięcia
 • (n) Bear-ly Made It (nowe osiągnięcie): Uratuj wszystkich czterech więźniów, nim zostaną oni poświęceni w Zul’Aman na poziomie Heroicznym.

Klasy: Ogólne
 • Wszystkie krytyczne czary leczące leczą teraz za 2 razy więcej niż normalnie (+100%), podniesiono z 1,5 raza.
 • (n) Gracze ponownie mogą tańczyć w czasie walki (bez powodowania błędów graficznych). Inne animacje, np. ataki, będą miały pierwszeństwo nad tańczeniem. Animacja tańca zostanie wstrzymana, dopóki nie dokończona zostanie animacja o wyższym priorytecie. Zabawa została odnerfowana.
 • Buffy
  • Wszystkie umiejętności klasowe, które umieszczają buffa na sojuszniku, nie będą już generować threatu. Chodzi tu zarówno o buffy sięgające cały rajd, takie jak Mark of the Wild i Power Word: Fortitude, jak i o efekty, które włączają się same, takie jak Blessed Resilience lub Fingers of frost, a także buffy dotyczące jednego celu, jak Dark Intent i Hysteria. Wyjątkiem są buffy, które leczą albo zadają obrażenia, takie jak Thorns albo Renew. Te umiejętności nadal będą generować threat.
 • Crowd Control
  • Wiele umiejętności crowd control nie powoduje już atakowania graczy przez potwory, gdy zostaną nimi dotknięte. Potwory nie zaatakują gracza, gdy skończy się czas trwania crowd controla, oraz pobliskie stworzenia nie będą wrogo do niego nastawione. Jednakże, jeśli widzialny gracz podejdzie zbyt blisko do namierzonej kreatury, to ona go zapamięta i zaatakuje, gdy zdoła się już uwolnić. Celem tych zmian jest uczynienie łatwiejszym zarządzanie crowd controlami, oraz pullowanie grup wrogich NPC przez grupy instancjowe. Umiejętności, których te zmiany dotyczą, to: Hibernate, Entangling Roots, Wyvern Sting (nadal będzie powodować wrogość, gdy zacznie powodować obrażenia), Freezing Trap, Polymorph, Repentance, Shackle Undead, Blind, Hex, Bind Elemental, Banish, Seduction.
 • Pety
  • Postawa “Aggressive” peta została usuniętą i zastąpiona postawą “Assist”. Ta postawa spowoduje, że pet gracza będzie atakował jego cel. Pet nie zmieni celu, dopóki nie zrobi tego jego właściciel, atakując inny cel przez kilka sekund.
 • Przerywanie czarów
  • Gdy podczas rzucania czaru z jednej szkoły magii zostanie ono przerwane (na przykład Mind Flay, albo Frostbolt), to gracze będą teraz mogli rzucić czary z połączonych szkół magii, na przykład Mind Spike (Szkoły Frost i Shadow), albo Frostfire Bolt (Szkoły Frost i Fire). Jednakże, gdy zostanie przerwane rzucanie jednych z tego typu czarów, to gracze nie będą mogli rzucać czarów z obydwu szkół.

Death Knight
 • Bazowe obrażenia z Obliterate zostały zmniejszone do 150% obrażeń broni, z dotychczasowych 160%.
 • Specjalizacje talentów
  • Frost
   • Annihilation zwiększa teraz obrażenia Obliterate o 12/24/36%, zmniejszono z 15/30/45%.
  • Unholy
   • Unholy Might zwiększa teraz Strength o 10%, podniesiono z 5%.

Druid
 • Druid otrzymuje teraz 1 attack power co jeden punkt Strength, zmniejszono z 2. Dalej otrzymuje 2 attack power co jeden punkt Agility, będac w formie kota i formie niedźwiedzia.
 • Entangling Roots i jego odpowiednik, włączany przez Nature’s Grasp, nie zadają już obrażeń.
 • Innervate przyznaje teraz sojusznikowi 5% jego maksymalnej many przez 10 sekund, ale nadal daje 20% maksymalnej many druida przez 10 sekund, gdy zostanie rzucone na siebie.
 • Obrażenia Ferocious Bite zostały zwiększone o 15%. Ponadto, bazowy koszt energii zmniejszono do 25 i można wykorzystać do 25 energii na zwiększenie obrażeń o maksymalnie 100%.
 • Obrażenia Mangle (Cat) na poziomie 80 i wyższych zostały zwiększone do 530% obrażeń broni, z dotychczasowych 460%.
 • Buff Clearcasting z Omen of Clarity trwa teraz 15 sekund, zwiększono z 8 sekund.
 • Obrażenia Ravage na poziomie 80 i wyższych zostały zwiększone do 975% obrażeń broni, z dotychczasowych 850%.
 • Obrażenia Shred na poziomie 80 i wyższych zostały zwiększone do 520% obrażeń broni, z dotychczasowych 450%.
 • Swipe (Cat) zadaje teraz 600% obrażeń broni na poziomie 80 i wyższych, zmniejszono z 670%.
 • Specjalizacje talentów
  • Balance
   • Czas trwania Earth and Moon został zwiększony do 15 sekund, z dotychczasowych 12 sekund.
   • Efekt graficzny Fungal Growth został zaktualizowany, by być mniej natrętnym i bardziej estetycznym.
   • Lunar Shower został przeprojektowany. Kiedy druid rzuca Moonfire, uzyskuje efekt Lunar Shower. Lunar Shower zwiększa bezpośrednie obrażenia zadawane przez Moonfire o 15/30/45% i zmniejsza koszty many o 10/20/30%. Efekt ten może nałożyć się do 3 razy i trwa 3 sekundy. Kiedy jest aktywny, Moonfire generuje 8 Solar Energy, zaś Sunfire generuje 8 Lunar Energy. Liczba energii generowanej przez te zaklęcia nie zależy od ilości punktów wydanych na ten talent, ani od ilości nałożonych na siebie efektów Lunar Shower. Druidzi, którzy będą chcieli opóźnić przejście z lub do stanu Eclipse powinni teraz rzucać któryś ze swoich podstawowych ataków, który nie przesuwa paska Eclipse (Starfire bądź Wrath).
   • Solar Beam ma nowy efekt graficzny.
   • Earth and Moon może teraz także aktywować się po użyciu Wild Mushroom: Detonate.
  • Restoration
   • Symbiosis (Mastery) została usunięta i zastąpiona przez Harmony. Harmony zwiększa bezpośrednie leczenie o dodatkowe 10%, zaś rzucenie bezpośredniego czaru leczącego daje dodatkowe 10% bonusu do okresowego leczenia na 10 sekund. Każdy punkt mastery zwiększa obydwa te bonusy o kolejne 1.25%. Za bezpośrednie czary leczące uznaje się Healing Touch, Nourish, Swiftmend, a także wstępne leczenie z Regrowth. Wszystkie pozostałe efekty lecznicze druida są traktowane jako okresowe.

 • Glify
  • Glyph of Innervate teraz powoduje, że druid regeneruje 10% swojej maksymalnej many przez 10 sekund, gdy Innvervate zostanie użyty na sojuszniku, dodatkowo do bazowego efektu.
  • Glyph of Berserk wydłuża teraz czas trwania efektu o 10 sekund, zwiększono z 5 sekund.
  • (n) Glyph of Ferocious Bite został przeprojektowany. Teraz powoduje, że Ferocious Bite leczy rzucającego za 1% maksymalnego życia za każde wykorzystane 10 energy.

Hunter
 • Obrażenia z Multi-shot zostały zmniejszone. Teraz zadają 120% obrażeń broni na 80 albo wyższym poziomie, zmniejszono ze 137%.
 • Pułapki huntera skalują się teraz z jego statystykami, takimi jak hit, expertise, spell penetration i attack power.

Mage
 • Ring of Frost ma teraz 1,5 sekundowy czas rzucania.
 • Spellsteal ma teraz 6-sekundowy cooldown.

Paladin
 • Koszt many Divine Light został zwiększony do 35% bazowej many, z dotychczasowych 30%.
 • Koszt many Flash of Light został zwiększony do 31% bazowej many, z dotychczasowych 27%.
 • Koszt many Holy Light został zwiększony do 12% bazowej many, z dotychczasowych 10%.
 • Rebuke, Divine Shield i Divine Protection mają nowe ikony.
 • Specjalizacje talentów
  • Holy
   • Beacon of Light nie może już zostać zdispellowany.
   • (n) Koszt many Holy Shock został zmniejszony do 7% bazowej many, z dotychczasowych 8%.
   • Speed of Light zwiększa teraz prędkość poruszania się, gdy Holy Radiance albo Divine Protection są w użyciu. Dodatkowo, ten talent redukuje teraz cooldown Holy Radiance o 13/26/40 sekund, zwiększono z 10/20/30 sekund.
   • (n) Denounce został przeprojektowany. Wciąż zmniejsza koszty many Excorism, ale nie posiada już szansy z Holy Shock powodującej, że Exorcism będzie darmowy i instantowy. Zamiast tego ma teraz 50/100% szansy na spowodowanie, że cel Exorcism nie będzie w stanie osiągnąć krytycznego efektu (krytycznie uderzyć lub wyleczyć) przez następne 6 sekund. Efekt ten może zostać zdispellowany.
  • Protection
   • Ardent Defender ma teraz nowy efekt graficzny..
   • Koszt many Hammer of the Righteous został zmniejszony do 10%, z dotychczasowych 12%, aby zrównał się z Crusader Strike.
   • Judgements of the Wise teraz aktywuje się częściej przy próbie ataku, niż przy faktycznym trafieniu, co oznacza, że judgementy które nie trafiają, nadal mogą zafundować many.
   • (n) Holy Shield, kiedy aktywny, zwiększa teraz szansę na zablokowanie ciosu o 5%, zamiast zwiększać ilość zablokowanych obrażeń o 10%.
  • Retribution
   • (n) Selfless Healer nie może być już zdispellowany lub skradziony przez Spellsteal; ponadto, zmniejsza teraz także cooldown Word of Glory o 5/10 sekund.

Priest
 • (n) Obrażenie Devouring Plague zostały zmniejszone o 12%.
 • (n) Obrażenia Mind Blast zostały zwiększone o 12%.
 • (n) Obrażenia Shadow Word: Death zostały zwiększone o 12%.
 • (n) Obrażenia Shadow Word: Pain zostały zmniejszone o 12%.
 • Specjalizacje talentów
  • Shadow
   • (n) Obrażenia Mind Flay zostały zwiększone o 12%.
   • (n) Obrażenia Vampiric Touch zostały zmniejszone o 12%.
 • Naprawy bugów Priesta
  • Gracze już nigdy nie przerwą przedwcześnie rzucania zaklęcia, gdy klikają na Lightwell.

Rogue
 • Czas trwania umiejętności Blind na wrogich NPC wynosi 1 minute, podczas gdy użyte na wrogich graczach, utrzymuje się przez 8 sekund.
 • Stealth znowu odlicza swój cooldown, gdy rogue wyjdzie z niego.

Shaman
 • Lightning Shield i Water Shield nie da się już zdispellować.
 • Unleash Elements przynależy teraz do szkoły magii Nature, nie może więc być dłużej używany, kiedy szamanowi zablokuje się tę szkołę.
 • Wewnętrzny cooldown Water Shield został zmniejszony do 3.5 sekundy, przez co ponownie odpowiada on innym tarczom. Ilość przywracanej przy procu Water Shield many została zmniejszona o 50%.
 • Specjalizacje talentów
  • Elemental
   • Lava Flows daje teraz 30/60/90% buffa do haste, kiedy efekt Flame Shock zostanie zdispellowany, zwiększono z 10/20/30%.
   • Thunderstorm zmniejsza teraz prędkość poruszania się odrzuconych graczy o 40% na 5 sekund.
  • Restoration
   • Improved Water Shield został przeprojektowany i nazywa się teraz Resurgence. Kiedy Water Shield jest aktywny, Resurgence powoduje, że krytyczne leczenia bezpośrednie przywracają manę (ranga 2 Resurgence odpowiada mniej więcej 150% starej wartości Water Shield, kiedy krytycznie leczyły Healing Wave lub Greater Healing Wave, skaluje się odpowiednio w dół dla szybkich czarów leczniczych oraz czarów leczących wiele celów).
   • Mana Tide zapewnia teraz 200% Spiritu rzucającego szamana, zmniejszono z 400%.
 • Glify
  • Glyph of Unleashed Lightning (nowy glif Prime) pozwala na rzucanie Lightning Bolt w ruchu.

Warlock
 • Soul Harvest ma nowy efekt graficzny.
 • (n) Obrażenia Drain Life zostały zmniejszone o około 25%.
 • Naprawy bugów Warlocka
  • Nie jest już możliwym wyjście z combatu podczas rzucania Drain Soul.

Warrior
 • Overpower ma teraz 1.5-sekundowy cooldown i global cooldown (cooldown Taste for Blood's Overpower się nie zmienił).
 • Retaliation, Recklessness i Shield Wall nie posiadają juz wymagań co do stancji.

Instancje i rajdy
 • Dungeon Journal jest w trakcie implementacji. Podczas gdy niektóre elementy UI mogą być obecne w buildzie PTR, nie jest on jeszcze kompletny.
 • Firelands, nowy 10 i 25-osobowy rajd jest teraz gotowy do ograniczonych testów. Proszę odwiedzić forum “PTR Discussion”, aby zyskać informacje o najbliższych testach.
 • Deadmines
  • (n) Vanessa VanCleef (poziom Heroiczny) ma teraz słodki, słodziutki głos, kiedy wypowiada swoje kwestie.

Gildie
 • The Reins of the Dark Phoenix, kupowane u Guild Vendora dostały ulepszoną grafikę. Wierzchowiec jest teraz mniej przeźroczysty i bezdyskusyjnie jeszcze wspanialszy.
 • Dzienny limit doświadczenia gildiowego został zwiększony o 25%.
 • Tygodniowy limit reputacji gildiowej został zwiększony o 25%.
 • Limit doświadczenia gildiowego zostaje usunięty na 20 poziomie, zmniejszono z 23 poziomu.

Przedmioty
 • Gdy zostaje aktywowany, obrażenia z Darkmoon Card: Hurricane zostają powiększone o 40%, jednakże nie mogą to już być krytyczne uderzenia i nie są już modyfikowane przez pozostałe statystyki gracza.
 • Bonusy setowe:
  • 4-częściowy bonus PvP Elemental Shamana (set Gladiator’s Thunderfist) został przeprojektowany. Teraz powoduje, że Lighthing Shield generuje ekstra ładunki, do maksymalnie 3 (9 z talentem Rollig Thunder), zamiast je konsumować, gdy zostanie aktywowany przez otrzymywanie obrażeń.
  • (n) 2-częściowy bonus do resilience z setów PvP z Cataclysm nie może już łączyć się z innymi tego typu bonusami. Jeśli gracz nosi po 2 części z obydwu dostępnych dla siebie setów PvP, dostanie on 400 bonusowego resilience tylko raz. Zmiana ta nie odnosi się do setów z poprzednich dodatków.

Profesje

Skinning
 • Gracze nie mogą już skórować ciał skórowanych bądź lootowanych już przez innych graczy.

Jewelcrafting
 • (n) Bonus do wartości shield block z Eternal Earthsiege Diamond został zwiększony do 3%, z dotychczasowego 1%.

PvP
 • Battlegroundy
  • Eye of the Storm zostało dodane do rotacji jako 10-cio osobowy Rankingowy Battleground. Punkty przejmowania w stylu “przeciągania liny” zostały zastąpione przez punkty przejmowania w stylu Arathi Basin, aby lepiej wspierać współzawodnictwo 10 vs. 10. Ta zmiana dotyczy tylko Rankingowych Battlegroundów. Normalnie Eye of the Storm nadal pozostaje 15-to osobowym Battlegroundem z punktami przejmowania w stylu “przeciągania liny”.
 • War Games (Gry wojenne)
  • Zostało wprowadzonych wiele ulepszeń do interfejsu War Games.
 • Conquest Points
  • Dolna granica zdobywanych w ciągu tygodnia Conquest Points wynosi teraz 1500 dla ratingu Battleground równego lub niższego od 1500. Górną granicą pozostaje 3000 punktów przy ratingu Battleground 3000 lub wyższym. Limit skaluje się nieliniowo między tymi dwiema wartościami.
  • Gra śledzi teraz oddzielnie limity Conquest Points dla Battlegroundów i Aren. Limit punktów obliczony z Arena ratingu i możliwy do zdobycia z Aren będzie stanowił zawsze ⅔ punktów możliwych do zdobycia z Battlegroundów. Gracze będą mogli łącznie zdobyć ilość punktów równą wyższemu z tych dwu limitów, ale w momencie osiągnięcia maksimum punktów możliwych do zdobycia z Aren bądź Battlegroundów, nie będą oni mogli już zdobyć kolejnych punktów z tego źródła. Conquest Points otrzymywane za udział w świętach Battlegroundów liczą się jedynie do sumarycznego limitu.

Questy i potwory
 • Niskopoziomowe potwory nie mają już dziwacznych szans na krytyczne uderzenie lub unik.

Interfejs użytkownika
 • Postacie mogą być teraz reorganizowane na ekranie wyboru postaci. Ta opcja nie jest jeszcze w pełni funkcjonalna i reorganizacja postaci nie jest póki co zapamiętywana przez grę.
 • Pasek rzucania czaru może zostać przemieszczony pod ramkę postaci.
 • Move Pad umożliwiający przemieszczanie postaci za pomocą myszy został teraz wbudowany do bazowego interfejsu.
 • Raid Profiles (profile rajdowe) są w trakcie implementacji i nie funkcjonują jeszcze prawidłowo. Profile rajdowe pozwolą graczom na zapis stanu interfejsu rajdowego dla różnych typów treści (np. 10-osobowe rajdy, 25-osobowe rajdy, Battlegroundy itp.)


Cytat z: Blizzard (źródło)


Zestawienie pozostałych informacji o patchu 4.2
http://www.wowcenter.pl/Files/patch4_2_menu_1.jpg http://www.wowcenter.pl/Files/patch4_2_menu_2.jpg http://www.wowcenter.pl/Files/patch4_2_menu_3.jpg
http://www.wowcenter.pl/Files/patch4_2_menu_4.jpg http://www.wowcenter.pl/Files/patch4_2_menu_5.jpg http://www.wowcenter.pl/Files/patch4_2_menu_6.jpg
http://www.wowcenter.pl/Files/patch4_2_menu_7.jpg http://www.wowcenter.pl/Files/patch4_2_menu_8.jpg


Komentarze:

Wczytywanie komentarzy...
Musisz się zalogować, aby dodać komentarz