WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

Statystyki w Cataclysmie i zmiany w systemiach

Serwis WoWCenter.pl nie jest obecnie utrzymywany.

Dziękujemy za wszystkie lata spędzone razem z nami
w Azeroth!

- Redakcja
Artykuł

Statystyki w Cataclysmie i zmiany w systemiach

  Barondo:
http://www.theburningcrusade.pl/Files/cata-logo-m.pngJako, że pojawiło się wiele pytań odnośnie zmian w statystykach i systemach, które to Blizzard zamierza wprowadzić w nadchodzącym wielkimi dodatku Cataclysm, deweloperzy postanowili udzielić na część z nich odpowiedzi i tym samym spróbować rozwiać wątpliwości rodzące się wokół ich misternego planu.

Prezentujemy zatem jako pierwsi w Polsce pełne tłumaczenie artykułu. Zapraszamy do czytania!

Jak już zapewne wiecie po zeszłorocznych panelach BlizzConu i postach zamieszczonych na forach od tamtego czasu, Cataclysm wprowadzi poważne zmiany w znanych już statystykach postaci, takich jak Intellect, Armor Penetration, Defense i innych, a wszystko to po to, aby ich efekty były bardziej zrozumiałe, a wybór sprzętu bardziej interesujący. Zmiany te będą miały znaczący wpływ na to, jak działają statystyki i jak wpływają na siebie nawzajem, dlatego też chcemy wam przedstawić, jak się sprawy mają i wyjaśnić rozumowanie stojące za zmianami, nim nadejdzie Cataclysm.

Oczywistym pytaniem, które nasuwa się przy wprowadzaniu tego rodzaju zmian jest „Z jakiego powodu statystyki są modyfikowane, i dlaczego akurat teraz?” W czasie rozwoju gry, zaczęliśmy napotykać coraz bardziej kompleksowe problemy związane z obecnym systemem statystyk. Wiele z nich wprowadza zamieszanie, a sposób w jaki na siebie wpływają może wydawać się zagmatwany. Attack Power, na przykład, obecnie przekłada się na obrażenia, tak samo jak Armor Penetration. Defense zapewnia pięć różnych korzyści o zróżnicowanej użyteczności. Mana regeneration wymaga zrozumienia wielu statystyk i zasad, które i tak ostatecznie okazują się nieistotne. Dodatkowo różnica pomiędzy „dobrą” a „złą” statystyką dla danej klasy może być ekstremalna. Niektórzy casterzy chcą Haste ale nie Crit; łowcy wymagają Armor Penetration ale nie Haste. Jest jeszcze wiele zazębiających się problemów, takich jak np. Intellect nie będący zbyt ekscytujący dla casterów, poza faktem bycia główną statystyką – a to dopiero kilka przykładów.

Naszym celem jest sprawienie, aby sprzęt był bardziej interesujący (i mniej zagmatwany) w wyborze, a osiągnąć to chcemy sprawiając, że każda ze statystyk stanie się cenniejsza dla większej ilości graczy. Podczas, gdy rozumowanie stojące za niektórymi z następujących zmian powinno być jasne, rozumiemy, że macie pytania odnośnie mniej oczywistych zmian i postaramy się zrobić wszystko, aby jak najlepiej odpowiedzieć na wszelkie pytania zadane na forach.

Co zobaczycie na sprzęcie

Stamina – z powodu tego, jak przydzielać będziemy Strength, Agility oraz Intellect, postacie nie noszące pancerzy płytowych będą miały jeszcze więcej Staminy niż dotąd. Punkty życia pomiędzy noszącymi zbroje płytowe i innymi klasami staną się bardziej wyrównane.

Spirit – po Cataclysmie statystyka ta znajdzie się tylko w sprzęcie dla klas leczących. Casterzy nie-leczący będą mieli inne systemy regeneracji many, równocześnie tworzymy specjalne rozwiązania dla Elemental Shamanów oraz Balance Druidów, którzy często współdzielą sprzęt z uzdrowicielami (więcej o tym poniżej). Buffy raidowe, które aktualnie boostują Spirit (takie jak Blessing of Kings) będą boostować tylko główne statystyki, takie jak Stamina, Strength, Agility, Intellect. Prawdopodobnie zmianie ulegną także pięcio-sekundowa zasada i inne niuanse obecnego systemu regeneracji.

Intellect – Intellect będzie od teraz dawał Spell Power (więcej o tym poniżej). Będzie jednocześnie zapewniał mniej many niż obecnie.

Haste – stanie się bardziej atrakcyjny dla klas walczących w bezpośrednim zwarciu, pozwalając im na szybsze odzyskiwanie surowców takich jak energia i runy. Naszą intencją jest, aby Haste pozwoliło „robić różne rzeczy” częściej.

Block Rating – Block doczeka się przebudowy w celu lepszego skalowania. Blokowane ataki będą zadawać po prostu 30% mniej obrażeń. Block rating zwiększy twoją szansę na blok, jednak mimo wszystko szansa na zablokowanie będzie niższa niż teraz.

Parry – Parry nie zapewni już 100% uniknięcia oraz nie będzie przyśpieszał ataków. Zamiast tego, gdy uda się sparować atak, to ten i kolejny z nich zada po 50% obrażeń (zakładając, ze w ogóle trafi). Innymi słowy, Dodge jest szansą na uniknięcie 100% obrażeń z jednego ataku, Parry jest szansą uniknięcia 50% obrażeń z dwóch ataków, Block jest szansą uniknięcia 30% obrażeń z jednego ataku.

Mastery – ta nowa statystyka pozwoli graczom stać się lepszymi w tym, co czyni wybrane drzewko talentów fajnym lub unikalnym. Mastery jest bezpośrednio powiązane z talentami, dlatego to, co uzyskasz z ulepszania tej statystyki jest zależne od twojej klasy i specjalizacji, którą obrałeś. W przyszłości omówimy specyficzne korzyści wynikające z Mastery.

Armor – sposób, w jaki pancerz zmniejsza obrażenia pozostaje bez zmian, jednak statystyka została zrebalansowana, aby odzwierciedlała krzywą wzrostu pancerza w Cataclysmie. W rezultacie, bonusowy Armor nieznacznie spadnie. Zmieniamy również różnicę w zmniejszaniu obrażeń pomiędzy różnymi typami pancerza, tak aby plate nie oferował aż tak dużej ochrony w porównaniu do mail, leather i cloth.

Resilience – będzie wpływało tylko i wyłącznie na obrażenia zadawane przez innych graczy i co za tym idzie krytyczne obrażenia. Nie wpłynie na szansę otrzymania krytyka, kradzież many i inne tego rodzaju efekty.

Strenght, Agility, Hit Rating, Expertise, Criical Strike Rating – wszystkie one pojawia się w statystykach sprzętu. Poza wspomnianymi sytuacjami, będą funkcjonować podobnie jak teraz, jednak detale – takie, jak ilość potrzebnego Hit Rating, jakiej będziesz potrzebował, aby efektywnie walczyć z wysoko poziomowymi stworami (więcej o tym poniżej) – prawdopodobnie się zmienią.

Zostają usunięte z przedmiotów

Attack Power – statystyka ta nie będzie dłużej obecna na większości przedmiotów jako z góry ustalona wartość, jednakże wciąż będzie się ujawniała w wyniku powiązań. Strength i Agility, które znajdą się w statystykach sprzętu, będą zapewniały odpowiednią ilość Attack Power (generalnie 2 Attack Power za każdy punkt Strength lub Agility) w zależności od tego, która z nich jest faworyzowana przez daną klasę. Agility prawdopodobnie zapewni mniej Crit niż dotychczas.

Spell Power – jest to kolejna statystyka, która zniknie z większości przedmiotów. Zamiast tego, jak zostało wspomniane powyżej, Intellect zapewni Spell Power. Jedynym wyjątkiem od reguły będzie broń casterów, która nadal będzie ją zawierać. Pozwoli to na stworzenie proporcjonalnie potężniejszej broni dla casterów, podobnie jak to ma miejsce w przypadku klas walczących w zwarciu.

Armor Penetration – statystyka zniknie z przedmiotów. Nadal będzie obecna w talentach i umiejętnościach

Shield Block Value – statystyka zniknie z przedmiotów, jako że ilość zablokowanych obrażeń będzie zawsze proporcjonalna do ich ilości. Talenty i inne efekty mogą jednak zmienić procentowość redukcji obrażeń.

Znikają całkowicie

MP5 – statystyka zostanie całkowicie usunięta. Paladyni Holi i Shamani Restoration zostaną zmodyfikowani w celu czerpania korzyści z Spirit.

Defence – znika całkowicie z gry. Klasy tankujące powinny spodziewać się całkowitej niepodatności na criticale od potworów, zapewnionej przez przejście w Defensive Stance, Frost Presence, Bear Form lub użycie Righteous Fury.

Spell Ranks – różne rangi czarów zakończą swe istnienie. Wszystkie czary posiadać będą jedna rangę i zaczną się odpowiednio skalować z poziomem gracza. Poziomy, na których można będzie nauczyć się konkretnych czarów zostaną zmienione w celu uzupełnienia pewnych luk, a także wprowadzone zostaną nowe zaklęcia.

Weapon Skill – statystyka zostaje usunięta na dobre. Klasy będą zaczynać grę z wszystkimi potrzebnymi umiejętnościami obsługi broni, bez potrzeby ich ulepszania.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

Combat ratings – wszystkie wskaźniki będą trudniejsze do „wymaksowania” na najwyższych poziomach sprzętu. W Cataclysm rosnąć one będą bardziej gwałtownie i w późniejszych etapach dodatku będzie trudniej uderzyć lub zadać cios krytyczny, podobnie jak teraz trudniej jest uderzyć lub zadać krytyczny cios mobom na 83 poziomie.

Reforging – pomimo, że te zmiany wpłyną znacznie na zwiększenie atrakcyjności większej ilości statystyk, zdajemy sobie sprawę, że czasem po prostu nie chcesz więcej np. Hit Ratingu w swoim sprzęcie, i zamiast tego wolałbyś Haste lub Crit. W Cataclysm damy graczom możliwość zamiany niektórych statystyk jako element obecnego systemu profesji. Generalną zasadą jest to, że będziesz mógł wymienić jedną statystykę na 50% innej. Pomimo, iż niektóre konwersje (np. Stamina na Strenght) nie będą dozwolone, ogólnym celem jest to, by pozwolić na większą personalizację sprzętu.

Gems – Zmieniamy kolory gemów dla kilku statystyk jako rezultat tych usprawnień. Przykładowo, Hit prawdopodobnie przejdzie do blue (niebieskich) gemów, zamiast być w yellow (żółtych). Wkrótce więcej szczegółów na ten temat.

Zmiany w istniejącym sprzęcie

Tak jak w przypadku poprzednich dodatków, planujemy wprowadzić te zmiany dla całego dostępnego dotychczas sprzętu na krótko przed wejściem Cataclysm, jednak jest zbyt wcześnie na podanie dokładnej daty. W większości przypadków, sprzęt który masz dalej będzie służył Ci dobrze, jednak będą wyjątki, takie jak wykorzystywanie leather’ów czy maili przez warrior’ów.

Jeśli jesteś tankiem (oprócz druidów), oczekuj:
 • Brak Defense w sprzęcie. Dotychczasowy Defense zostanie zamieniony na Dodge, Parry lub Block Rating.
 • Brak Block Value (wartości Block) w sprzęcie. Dotychczasowy Block Value zostanie zamieniony w Block Rating.
 • Będziesz miał tak samo dużo Staminy jak dotychczas, ale możesz zauważyć, że twoje tankerskie plate’y mają mniej Staminy niż porównywalny przedmiot dla plate DPS, ponieważ zwykle zabieramy ze sprzętu możliwości gemowe dla najbardziej pożądanej statystyki.
 • Bonusowy Armor w sprzęcie nieco zmaleje.

Jeśli jesteś melee DPS, druidem tankiem lub hunterem, oczekuj:
 • Dużo więcej Staminy. W związku z tym oczekuj mniejszego skalowania Staminy z formy Bear (niedźwiedzia).
 • Strenght, jeśli nosisz plate. Agility, jeśli nosisz mail lub leather.
 • Dotychczasowy Attack Power zostanie zamieniony na Agility i Staminę. Armor Penetration zmieni się w Haste lub Crit.
 • Nie będzie Intellect na sprzęcie dla melee. Hunterzy nie będą potrzebować Intellect, bo nie wykorzystują już many. Shamani i Retribution Paladyni dostaną manę i spell damage w inny sposób.

Jeśli jesteś casterem DPS, oczekuj:
 • Dużo więcej Staminy.
 • Cały Twój Spell Power przekształci się w Intellect i Staminę.
 • Koniec ze Spirit. Nie będziecie za nim tęsknić, bo nie będziecie go już potrzebować do DPS lub regeneracji many.

Jeśli jesteś healerem, oczekuj:
 • Dużo więcej Staminy.
 • Cały Twój Spell Power przekształci się w Intellect i Staminę.
 • Spiritu zamiast MP5. Powinieneś być zadowolonym ze Spiritu, ponieważ regeneracja many będzie bardziej istotna niż obecnie. Leczący paladyni i szamani zyskają ze Spiritu więcej niż obecnie.

Jeśli jesteś Balance druidem lub Elemental shamanem:
 • Dalej będziecie dzielić sprzęt z druidami i shamanami Restoration.
 • Wasz sprzęt będzie zawierał Spirit. Nie będzie miał Hit.
 • Będziecie mieć talent, który przekonwertuje Spirit w Hit. Dostosujemy talenty odpowiednio, byś chciał mieć tak dużo Spiritu, jak np. warlock Hit’a.
 • Hit z ringów itp. nadal będzie się dla was liczył.
 • Buffy rajdowe nie będą już zwiększać Spirit, więc nie będziecie mieli znienacka za dużo Hit’a z powodu buffów.


Wiele nisko-poziomowych przedmiotów z bezsensownymi kombinacjami statystyk, np Agility i Spirit, zostaną zmienione. Aktualizujemy również nagrody za questy, umiejętności handlowe i upuszczany loot, aby lepiej wspierać itemizacje dla tych buildów klasowych, które nie były szeroko dostępne lub używane przed wydaniem The Burning Crusade (np Druidzi Balance).

Jesteśmy świadomi jak wiele informacji trzeba przyswoić, jednak jest to tylko jedna część większej całości i wiele z tych zmian polega na integracji z innymi systemami, których jeszcze dokładnie nie omówiliśmy. W kolejnych tygodniach i miesiącach będziemy dalej informować was o tych zmianach, jak również o wszystkich ekscytujących nowościach zaplanowanych dla Cataclysmu.
TAGI: cataclysmwow

Komentarze:

Wczytywanie komentarzy...
Musisz się zalogować, aby dodać komentarz