WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

Tag: tier14

Gildie

Heroic: Grand Empress Shek'zeer - Polish First Kill by Accidentally!

  Darkelf, | Komentarze : 23
Gildie

Heroic: Wind Lord Mel'jarak - Polish First Kill by Accidentally!

  Darkelf, | Komentarze : 6
Gildie

Heroic: Imperial Vizier Zor'lok & Blade Lord Ta'yak - Polish First Kill by Accidentally!

  Darkelf, | Komentarze : 0
Ważne

Mists of Pandaria: Tony nowych materiałów z buildu 15739 - Tier 14, dialogi, muzyka, ekrany ładowania

  Kumbol, | Komentarze : 16
Ważne

Mists of Pandaria: Wykopaliska z kolejego patcha do bety

  Kumbol, | Komentarze : 7
Ważne

Mists of Pandaria: Wykopaliska z pierwszych aktualizacji bety

  Kumbol, | Komentarze : 7