WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

Cataclysm: Stary Azeroth zakończy swe istnienie w tę środę! Nadchodzi Deathwing!

Serwis WoWCenter.pl nie jest obecnie utrzymywany.

Dziękujemy za wszystkie lata spędzone razem z nami
w Azeroth!

- Redakcja
Artykuł

Cataclysm: Stary Azeroth zakończy swe istnienie w tę środę! Nadchodzi Deathwing!

  Kumbol:
http://www.wow-europe.com/shared/wow-com/images/news/2010-11/welcome.jpgKoniec, dość czekania! Możemy to już powiedzieć oficjalnie - świat Azeroth zostanie na zawsze zmieniony przez Kataklizm już w tę środę, 24 listopada 2010 roku. Tego dnia z podziemnych czeluści Deepholm wydostanie się spaczony smoczy aspekt Deathwing i sprowadzi chaos i zniszczenie do świata, w którym gramy od niemal 6 lat. Drodzy mieszkańcy Azeroth, już jutro będziecie świadkami największej zmiany, jaka kiedykolwiek nastąpiła w World of Warcraft. Patch 4.0.3a "Rozbicie" wejdzie na serwery podczas najbliższej przerwy technicznej!

Nadszedł czas na ogromne podsumowanie tego, co zobaczymy już za kilkadziesiąt godzin na europejskich serwerach World of Warcraft. Na początek krótkie i zwięzłe wypunktowanie tego, czego należy oczekiwać:

Co wnosi patch 4.0.3a:
 • Portale w Dalaranie / Shattrath usunięte
 • Trenerzy klasowi zajmują miejsce usuniętych portali
 • Nowe kombinacje rasa/klasa (wyłączając rasy worgenów i goblinów)
 • Nowe strefy startowe Gnomów i Trolli
 • Zmiany w starych strefach Kalimdoru i Eastern Kingdoms
 • Nowe, kataklizmowe ekrany ładowania
 • Nowe cinematic intro z Cataclysm
 • Nowy, kataklizmowy ekran logowania
 • Nowa muzyka
 • Quartermasterzy w stolicach ras oferujący nowe nagrody i frakcyjne tabardy zwiększające reputacje w instancjach
 • Naprawy bugów
 • Zmiany w balansie
 • Reset talentów druidów, paladynów, priestów i szamanów
 • Obniżone o 20% wymagania doświadczenia dla poziomów 71-80
 • Nowe, przejmowalne pety huntera (Małpa, lis, pies i żuk).

Czego NIE wnosi patch 4.0.3a:
 • Możliwości tworzenia worgena lub goblina
 • Stref startowych worgenów lub goblinów
 • Archeologii
 • Wyższego poziomu profesji (powyżej 450)
 • Levelowania gildii
 • Osiągnięć gildiowych
 • Latania w Eastern Kingdoms lub Kalimdorze
 • Nowych stref (80+)

A teraz w szczegółach! Zacznijmy oczywiście od zbudowania klimatu i tła fabularnego - oto raz jeszcze film otwierający Cataclysm, przedstawiający tytułowe Rozbicie.
 • Muzyka z ekranu logowania i nowe ekrany ładowania
Media (pokażukryj)Cytat z: Blizzard Entertainment (źródło)
World of Warcraft Client Patch 4.0.3a

Rozbicie Azeroth

Pośród mroźnych połaci Northrendu rozegrała się ostateczna bitwa z bezlitosnych Królem Liszem. Zakończyła się ona zwycięsko dla obrońców Azeroth. Po powrocie do swych domów, weterani niemiłosiernej wojny z Plagą zostali obsypani czcią za swe odważne poświęcenia, zaś tych, którzy polegli bohaterską śmiercią, opłakiwano z wielkim bólem. Jednak podczas, gdy nadzieja zapłonęła na nowo po upadku Króla Lisza, duchy żywiołów zamieszkujących świat Azeroth stały się dziwnie niespokojne i nieprzewidywalne, doprowadzając do serii naturalnych katastrof. Liderzy Hordy i Przymierza desperacko poszukiwali wskazówek mogących wyjaśnić niepokojący stan świata, lecz nic nie mogło przygotować ich na to, co dopiero nadejdzie.

Bez ostrzeżenia, spaczony Smoczy Aspekt Deathwing wybuchł z kamiennego serca Deepholm, domeny ziemi wewnątrz Wymiaru Żywiołu. Zszarpane szczeliny porozdzierały teren, zaś potworne fale obróciły w perzynę przybrzeżne regiony. Od Thousand Needles po Blasted Lands, powierzchnia Azeroth została przekuta przez gwałtowne wstrząsy. Teraz Horda i Przymierze muszą bronić swych ojczyzn przed Deathwingiem i jego sługusami, będąc świadomymi niepokojącego faktu: że świat, który znali, zmienił się… na zawsze.

Azeroth rozbity
 • Powrót Deathwinga miał nieopisany wpływ na Eastern Kingdoms i Kalimdor. Gracze zauważą drastyczne zmiany w terenie, tysiące nowych questów między poziomami 1-55, a także zaktualizowane przedziały poziomów dla niektórych stref, by ulepszyć tok questowania.

Nowe kombinacje rasa/klasa

 • W obliczu świata stojącego na skraju destrukcji, członkowie Hordy i Przymierza powzięli kurs na nowe kultury i nauki, opanowując rzemiosła wcześniej im nieznane. Wiele dotychczasowych grywalnych ras posiada teraz nowe kombinacje klas. Zobacz tutaj rozpiskę nowych kombinacji.

Ogólne
 • Cinematic wprowadzający World of Warcraft: Cataclysm oraz nowy ekran logowania zostały dodane do gry.
 • Doświadczenie wymagane, aby awansować między poziomami 71 a 80 zostało obniżone o 20%, co przyśpieszy levelowanie postaci o 25%.

Klasy: Ogólne

 • W związku z kilkoma rewizjami talentów wybranych klas, drzewka zostały zresetowane u druidów, paladynów, priestów i szamanow.
 • Obrażenia oraz leczenie wykonywane przez graczy między poziomami 1-79 zostało przebalansowane. Punkty bazowe niemal wszystkich czarów i umiejętności zostały zmniejszone. Uczyniono to, by sprowadzić czas walki na niskich poziomach do bardziej rozsądnej długości. Dla większości umiejętności, które zadają obrażenia broni (weapon damage), procent tych obrażeń stopniowo wzrasta aż do 80 poziomu, zaczynając od niskich wartości.
 • Healing Rain, Efflorescence, Holy Radiance, Holy Word: Sanctuary mają teraz zmniejszony efekt, kiedy oddziałują na więcej niż 6 graczy naraz.
 • Mortal Strike, Furious Attacks, Wound Poison, Widow Venom, Permafrost, Improved Mind Blast, Monstrous Bite i Legion Strike redukują teraz leczenie o 10%, zmniejszono z 25%.
 • Efekty, które kończą się po otrzymaniu zbyt wielu obrażeń (Fear, Frost Nova, Entangling Roots, itp.) teraz automatycznie kończą się po otrzymaniu około połowy z tego, co wymagane było dotychczas.

Death Knight

 • Death Pact leczy teraz za 25% maksymalnego życia, obniżono z 40%.
 • Death Strike leczy teraz za 25% obrażeń zadanych w ciągu ostatnich 5 sekund, obniżono z 30%, i będzie leczył za minimum 7% maksymalnego życia, obniżono z 10%. Tooltip może nie odzwierciedlać jeszcze tych zmian.
 • Icebound Fortitude zapewnia teraz 20% redukcji obrażeń, obniżono z 30% (po talentach teraz 50%, obniżono z 60%), i ma 3-minutowy cooldown, podniesiono z 2 minut.

Blood

 • Rune Tap leczy teraz za 10% maksymalnego życia, obniżono z 15%. Tooltip może nie nie odzwierciedlać jeszcze tej zmian.

Glify

 • Glyph of Rune Tap leczy teraz za 5% maksymalnego życia, obniżono z 10%.

Naprawy bugów
 • Krytyczne ciosy z Frost Fever aplikują teraz właściwą wartość bonusowych obrażeń.

Druid
 • Bear Form (Forma niedźwiedzia) zapewnia teraz 10% dodatkowego życia, obniżono z 20%.
 • Nourish nie pochłania już Omen of Clarity.
 • Rejuvenation kosztuje teraz o 30% więcej many.
 • Soothe ma teraz czas rzucania 1.5 sekundy.
 • Swipe (Cat form – forma kota) może teraz zostać użyty nawet, jeśli druid nie ma wybranego głównego celu.
 • Thorns: tooltip dla początkujących został zaktualizowany, by nie sugerować już, że czar może być podtrzymywany cały czas. Ponadto, obrażenia Thorns zostały obniżone o 60%.

Balance
 • Bonus setu PvP przeprojektowany. Jeśli druid nie jest w stadium Eclipse, krytyczne ciosy w niego wymierzone przywracają mu 5 energii Solar lub 7 energii Lunar, w zależności od tego, która jest dlań korzystniejsza. Efekt ten może zachodzić nie częściej niż raz na 6 sekund.

Feral
 • Brutal Impact zwiększa teraz koszt many czarów ofiary o 5/10% na 10 sekund, obniżono z 15/30%.
 • Leader of the Pack leczy teraz za 4%, obniżono z 8%.
 • Survival Instincts zapewniają teraz 50% redukcji obrażeń, obniżono z 60%, a ich cooldown zmniejszono z 5 minut do 3 minut.
 • Swipe (Bear Form – forma niedźwiedzia) – obrażenia zmniejszono o 20%.
 • Venegance nie usuwa się już po wyjściu z Bear Form (formy niedźwiedzia), zamiast tego kasuje się po wejściu w Cat Form (formę kota).

Restoration

 • Empowered Touch aktywuje się teraz także z Healing Touch oraz Nourish.
 • Heart of the Wild: bonus do staminy w Bear Form (formie niedźwiedzia) z tego talentu wynosi teraz 2/4/6%, obniżono z 3/7/10%.
 • Malfurion’s Gift nie wymaga już wybrania wcześniej talentu Fury of Stormrage.
 • Natural Shapeshifter zwiększa teraz także czas trwania Tree of Life o 5/10 sekund.
 • Revitalize jest teraz 2-punktowym talentem, obniżono z 3. Zapewnia 20% szansę na zwrócenie 1/2% całkowitej many druida przy okresowych leczeniach z Livebloom lub Rejuvenation. Efekt ten nie może zachodzić częściej niż raz na 12 sekund.
 • Swift Rejuvenation jest teraz 1-punktowym talentem, obniżono z 2. Redukcja globalnego cooldownu, jaką talent ten zapewniał dla Rejuvenation pozostaje na poziomie 0.5 sekundy.
 • Symbiosis: czary heal-over-time (leczenie w okresie czasu – Rejuvenation, Regrowth, Lifebloom) nie czerpią już korzyści z Mastery za jedynie odświeżanie się. Obecny musi być inny czar typu heal-over-time.

Glify
 • Glyph of Healing Touch redukuje teraz cooldown Nature’s Swiftness o 10 sekund po użyciu Healing Touch, podniesiono z 5 sekund.
 • Glyph of Treant (nowy) pozwala druidowi zachować oryginalny wygląd treanta Tree of Life… jeśli musi. Musi?

Naprawy bugów
 • Blood in the Water odświeża teraz Rip do poprawnej wartości.
 • Flight Form teraz poprawnie wyświetla się w oknie trenera zanim nauczone zostanie Expert Riding.

Hunter
 • Wszystkie ataki specjalne bazujące na obrażeniach broni (z wyłączeniem Scattershot) zostały znormalizowane.
 • Scare Beast jest teraz dostępne na 36 poziomie, podniesiono z poziomu 14, a koszt nauki został zaktualizowany.
 • Deterrence jest teraz dostępne na 78 poziomie, podniesiono z poziomu 36, a koszt nauki został zaktualizowany.
 • Disengage jest teraz dostępne na 14 poziomie, obniżono z poziomu 78, a koszt nauki został zaktualizowany.

Glify
 • Wymagania poziomowe dla glifów, które wpływały na Scare Beast, Deterrence i Disengage zostały odpowiednio zmodyfikowane, by współgrać ze zmianami w tych umiejętnościach.

Naprawy bugów

 • Umiejętność Ancient Hysteria peta Core Hound umieszcza teraz swój unikalny debuff na graczu, którego dotyczy, który ma ten sam efekt co Sated lub Exhaustion.
 • Pewne pety nie powinny już zapominać, jak się Dash’uje.

Mage
 • Arcane Blast zwiększa teraz obrażenia następnego Arcane Blast o 10% na stack, obniżono z 20%, redukuje czas rzucania o 0.1 sekundy na stack, a także zwiększa koszt many o 150%, obniżono ze 175%. Ponadto, bazowy czas rzucania Arcane Blast został obniżony do 2.35 sekundy.
 • Arcane Explosion kosztuje teraz 15% bazowej many, obniżono z 18%.
 • Obrażenia Arcane Missles zostały obniżone o 5%
 • 4-częściowy bonus setowy PvP zmieniony, by zwiększać obrażenia o 5% zamiast zwiększać o 5% Haste.

Arcane
 • Obrażenia Arcane Barrage zostały zwiększone o 5%, a jego cooldown wynosi teraz 4 sekundy, obniżono z 5 sekund.
 • Arcane Concentration: Ma teraz dużo wyższą szansę (13/27/40%) wejścia w stan Clearcasting. Efekt ten nie może zachodzić częściej niż raz na 15 sekund. Tooltip wciąż informuje, że szansa wynosi 3/6/10%, jako że jest to uśrednienie tej szansy po zaaplikowaniu wewnętrznego cooldownu.
 • Arcane Specialization ponownie zwiększa obrażenia arcane o 25%.

Fire
 • Blazing Speed nie usuwa już efektów spowalniających ruch (wciąż usuwa efekty, które całkowicie ruch zatrzymują).
 • Fire Specialization ponownie zwiększa okresowe obrażenia efektów fire o 25%.
 • Molten Shields teraz także powodują, że Blazing Speed usuwa efekty spowalniające ruch oprócz swojej dotychczasowej funkcjonalności.
 • Bazowy koszt many Pyroblast wynosi teraz 17%, obniżono z 22%.

Frost
 • Deep Freeze: cooldown ten umiejętności nie jest już redukowany przez Haste.
 • Early Frost redukuje teraz czas rzucania Frostbolt o 0.3/0.6 sekundy, obniżono z 0.35/0.70 sekundy.
 • Szansa na aktywację Fingers of Frost wynosi teraz 7/14/20%, obniżono z 10/20/30%.
 • Frost Specialization ponownie zwiększa wszystkie obrażenia przeciwko zamarzniętym celom o 25%.
 • Reactive Barrier aktywuje się teraz przez jakiekolwiek obrażenia, które powodują, że Mage będzie miał poniżej 50% życia, nawet jeśli Mage miał już poniżej 50% życia.
 • Shatter teraz także zwiększa obrażenia Frostbolt przeciw zamarzniętym celom o 10/20%.
 • Czas trwania Shattered Barrier wynosi teraz 2/4 sekundy, obniżono z 3/6 sekund.

Glify
 • Glyph of Evocation leczy teraz 40% życia, obniżono z 60%.
 • Glyph of Deep Freeze teraz zwiększa obrażenia zadane przez Deep Freeze o 20% (nie zwiększa już obrażeń Frostbolt przeciwko celom dotkniętym przez Deep Freeze).

Naprawy bugów
 • Improved Polymorph teraz poprawnie współdzieli karę zwrotną wraz z kontrolowalnymi ogłuszeniami (stun).

Paladin
 • Obrażenia z Exorcism zostały zwiększono o około 50%.
 • Holy Radiance ma zmniejszoną efektywność na celach oddalonych o 8 yardów od paladyna.
 • Seal of Truth: okresowe obrażenia z Censure zmniejszone o 25%.

Holy
 • Beacon of Light trwa 5 minut, zwiększone z 60 sekund.
 • Blessed Life: efekt tego talentu nie może wystąpić częściej, niż co 8 sekund, zwiększone z 2 sekund.
 • Illuminated Healing absorbuje 10% z leczenia, zwiększone z 8%. Każdy punkt Mastery zwiększa ten effekt o dodatkowe 1,25%, zwiększone z 1%.
 • Light of Dawn zostało przeprojektowane. Nie ma już wymuszonego cooldownu, zużywa Holy Power zamiast many, a jego moc jest wprost proporcjonalna do ilości zużytego Holy Power. Dodatkowo, leczy teraz 5 najbardziej zranionych kompanów (wliczając siebie) w promieniu 30 yardów na wporst niego.
 • Protector of the Innocent nie uaktywnia się za leczenie samego siebie.

Protection
 • Divine Bulwark przyznaje 2,25% więcej block chance'a co punkt Mastery, zwiększone z 2%.
 • Holy Shield nie zwiększa block chance'a. Zamiast tego, zwiększa ilość zablokowych obrażeń o 10%, ogólnie 40%.
 • Shield of the Righteous: Mnożnik attack power zmniejsozny o połowę (o 60% z pełnym Holy Power) oraz bazowe obrażenia zwiększone tak, że ubrany na Heroic dungeonach 85 poziomy paladyn będzie robił takie same obrażenia bez Vengeance, ale Vengeance ma zmniejszone działanie.
 • Shield of the Templar reducuje cooldon Guardian of Ancient Kings o 40/80/120 sekund, zmniejszone z 1/2/3 minut.
 • Wrath of the Lightbringer zwiększa obrażenia Crusader Strike i Judgement o 50/100%, zwiększone z 30/60%.

Retribution
 • Crusade procuje się przy zabiciu czegoś, powodując zwiększone leczenie następnego Holy Light o 100/200/300% na 15 sekund.
 • Divine Storm: ta umiejętność została przeprojektowana. Nie zużywa Holy Power i zamiast tego "kosztuje" 5% many. Dzieli cooldown z Crusader Strike i uderza wszystkich pobliskich wrogów za 60% obrażeń z bronii.
 • Pursuit of Justice ma własny 8 sekundowy cooldown, dzielony z Blessed Life.
 • Rebuke nie inicjuje już Auto Attack.
 • Sanctity of Battle powoduje teraz zmniejszenie cooldownu Divine Storm przez haste'a.
 • Zealotry nie zużywa już 3 ładunków Holy Power, ale nadal ich wymaga, aby móc go użyć.

Glify
 • Glyph of Beacon of Light czyni Beacon of Light darmowym, zamiast zwiększać czas jego działania o 30 sekund.
 • Glyph of Divinity zostało przeprojektowane. Teraz przyznaje paladynowi 10% maksymalnej many po użyciu.
 • Glyph of Light of Dawn zwiększa liczbę leczonych przez niego osób o 1.

Priest
 • Binding Heal dostarcza teraz o około połowe więcej leczenia.
 • Prayer of Healing ma zmniejszony koszt użycia o 30%(many) i mnożnik jego bazowych punktów ze Spell Power został zwiększony o 20%.

Discipline
 • Divine Aegis zostaje aktywowane zawsze, gdy Priest używa Prayer of Healing, dodatkowo do krytycznych leczeń przez wszystkie inne spelle.
 • Grace zostało zwiększone do 4/8% stackowanych 3 razy, zwiększone z 2/4%.
 • Inner Focus działa z Binding Heal, jednak nie działa już z Heal.
 • Power Word: Barrier zostało przeprojektowane. Nie działa już jako wspólna tarcza, absorbująca obrażenia. Zamiast tego, wszyscy kompanii będący w zasięgu działania czaru otrzymują 30% mniej obrażeń na czas jego trwania, czyli 10 sekund, zmniejszone z 25.

Shadow
 • Shadow Orbs: nieznacznie przeprojektowane. Shadow Orby nadal zwiększają obrażenia zadawane przez Mind Blast i Mind Spike oraz stackują się do 3 razy, ale teraz, gdy Priest castuje Mind Blast lub Mind Spike (zużywając orby), priest otrzymuje 15 sekundowego buffa (Empowered Shadow), który zwiększa okresowe obrażenia wszystkich jego czarów Shadow. Empowered Shadow nie stackuje się. Mastery zwiększa obrażenia zadawane z Shadow Orbami i Empowered Shadow z taką samą wartością jak dotychczasz - 10% z podstawowymi 8 punktami mastery, i dodatkowym 1,25% co jeden punkt.
 • Vampiric Embrace leczy castera za 6%, zmniejszone z 12% (w tooltipie był błąd, który mówił o 15% leczeniu). Członkowie party dalej otrzymują 3% leczenia.

Naprawy bugów
 • Dark Archangel prawidłowo zwiększa obrażenia niektórych umiejętności o 4%.

Rogue
 • Mnożnik bazowych obrażeń Deadly Poison i attack power został zwiększony o 30%.
 • Recuperate przywraca 2% maksymalnego życia, zmniejszone z 3%.
 • Mnożnik bazowych obrażeń Venomous Wounds i attack power został zwiększony o 30%.

Combat
 • Agression zwiększa obrażenia Sinister Strike, Backstab i Eviscerate o 7/14/20%, zwiększone z 5/10/15%.
 • Bandit's Guile zwiększa obrażenia o 10/20/30%, gdy rogue zyska Greater Insight, zwiększone z 5/10/15%.

Subtlety
 • Executioner nie wpływa już na Recuperate.

Naprawione bugi
 • Bandit's Guile wpływa teraz bardziej konsekwentnie na umiejętności, które powinien modyfikować.
 • Guardiany graczy i ich pety, nie tyczy się to City Guardianów, przestają atakować rogue'a gdy ten użyje Vanisha.

Shaman
 • Koszt Chain Heal został zwiększony z 17% do 20% bazowej many.
 • Earthliving Weapon ma teraz jedynie 25% szans na procnięcie się przy pojedyńczym "przeskoku" Chain Heala.

Elemental
 • Elemental Reach zwiększa zasięg Searing Totemu o 7/15 yardów.
 • Fulmination ma własny wizualny Spell Alert gdy powinno zostać użyte, pojawa się gdy szaman zdobędzie 9 ładunków Lighiting Shield.

Warlock
 • Bane of Agony - obrażenia zmniejszone o około 12%.
 • Bane of Doom - obrażenia zmniejszone o około 12%.
 • Corruption - obrażenia zmniejszone o około 12%.
 • Death Coil - obrażenia zmniejszone o około 12%.
 • Drain Life - obrażenia zmniejszone o około 12%.
 • Drain Soul - obrażenia zmniejszone o około 12%.
 • Immolate - obrażenia zmniejszone o około 12%.
 • Incinerate - obrażenia zmniejszone o około 12%.
 • Rain of Fire - zadawane obrażenia zostały zwiększone, aby mogłybyć porówynywalne do innych ofensywnych czarów AoE.
 • Searing Pain - obrażenia zmniejszone o około 12%.
 • Seed of Corruption zadawane obrażnenia zostały zmniejszone, aby mogłybyć porównywalne do innych ofensywnych czarów AoE.
 • Shadowbolt - obrażenia zmniejszone o około 12%.
 • Soul Fire - obrażenia zmniejszone o około 12%.

Demonology
 • Hand of Gul'Dan - obrażenia zmniejszone o około 12%.

Destruction
 • Chaos Bolt - obrażenia zmniejszone o około 12%.
 • Conflargate - obrażenia zmniejszone o około 12%.
 • Shadowburn - obrażenia zmniejszone o około 12%.

Naprawy bugów
 • Drain Life: wersja Soulburn tego czaru ładowała 17% bazowej many, zamiast 12% jak normalna wersja. Zostało to poprawione.

Warrior
 • Cleave - obrażenia zmniejszone o około 17%.
 • Execute - obrażenia zmniejszone o około 17%.
 • Heroic Strike - obrażenia zmniejszone o około 17%.
 • Overpower - zadaje teraz 125% obrażeń bronii, zmniejszone z 150%.
 • Rend - bazowe obrażenia zmniejszone o około 17% i procent obrażeń bronii co tick zmniejszony o 25%, z 30%.
 • Shield Block zwiększa block chance o 25%, ale nadmiar blocku który wynosi ponad 100% jest zamieniany w critical block chance.
 • Slam kosztuje teraz 15 rage'u, obniżono z 20, i zadaje teraz 125% obrażeń bronii, zmniejszone ze 150%.
 • Victory Rush - obrażenia zmniejszone o około 17%.
 • Whirlwind - zadaje teraz 65% obrażeń bronii, zmniejszone z 75%.

Arms
 • Mortal Strike - zadaje teraz 150% obrażeń bronii, zmniejszone z 185%.
 • Second wind - leczy teraz 2/5% całkowitego życia, zmniejszone z 5/10%.
 • Strikes of Opportunity - zadaje teraz 100% obrażeń bronii, zmniejszone z 115%.

Fury
 • Blood Craze leczy teraz za 1/2/3% całkowitego życia, zmniejszone z 2.5/5/7.5%.
 • Bloodthirst - obrażenia zmniejszone o około 17%.
 • Raging Blow - zadaje teraz 110% obrażeń bronii, zmniejszone z 150%.
 • Unshackled Fury daje teraz około 50% więcej korzyści co punkt Mastery.

Protection
 • Critical Block daje teraz taką samą wartość block chance i critical block chance (1,5% co punkt Mastery).
 • Devastate nie daje dodatkowego threata.
 • Shield Shlam: Mnożnik attack power zmniejszony o 60%, z 75%, oraz bazowe obrażenia zwiększone tak, że ubrany na Heroic dungeonach 85 poziomowy warrior będzie robił takie same obrażenia bez Vengeance, ale Vengeance ma zmniejszone działanie. Dodatkowo, Shield Slam nie generuje już dodatkowego 30% threata od zadanych obrażeń.
 • Vigilance nie daje już redukcji otrzymywanych obrażeń o 3%, ale nadal odświeżą Taunta i daje Vengeance.

Glify
 • Glyph of Bloody Healing zwiększa leczenie spowodowane przez Bloodthirst o 40%, zmniejszone ze 100%.
 • Glyph of Intimidating Shout nie powoduje u wrogów powolnego uciekania, zamiast tego stoją w miejsc z przerażenia.
 • Glyph of Shield Wall zwiększa redukucję otrzymywanych obrażeń o 60%, lecz zwiększa cooldown z 2 minut do 4 (z odpowiednimi talentami).

Naprawy bugów
 • Taste for Blood powinno się już procować przy każdym ticknięciu Renda.

Osiągnięcia
 • Nagrody Gladiatorów w postaci wierzchowców, dają teraz też Master Riding.
 • What A Long, Strange Trip It's Been daje teraz też Master Riding.

Przedmioty

 • Mysterious Egg potrzebuje tylko trzech dni aby zamienić się w Cracked Egg i ma trochę wiekszą szanse na nagrodzenie Green Proto-Drake'iem
 • Bonusy z zestawów PvP dają teraz 70 punktów statystyk takich jak Agility, Intellect oraz Strength (obniżono ze 100) przy dwóch częściach, 180 punktów tych statystyk (obniżono z 300) przy 4 częściach

Profesje

 • Perfect Gem Cutting oraz Mixology zostały usunięte jako wyuczalne skille i są od teraz pasywnymi umiejętnościami z profesji. Kiedy gracze osiągną odpowiedni poziom profesji, zaczną otrzymywać bonusy z Mixology (muszą znać odpowiednią recepturę aby z tego skorzystać) i/lub szlifowania perfekcyjnych klejnotów (oczywiście, w zależności od profesjii).

Alchemia
 • Receptury Alchemii wymagają od teraz Crystal Vials. Deathwing zniszczył wszystkie inne ponieważ jest podły (lub dlatego, że nie chce aby alchemiści nosili pięć różnych rodzajów ampułek przy sobie).

Inżynieria
 • Enchanty The Engineering Trinkering nie bedą dłużej dawały bonusowych statystyk, ale aktywowane efekty będą się nakładały z innymi enchantami. W 4.0.1 statystyki jeszcze były (ale ukryte) i teraz zostały usunięte.

Naprawy bugów
 • Kilka epickich transmutacji klejnotów, których brakowało u trenera zostały dodane spowrotem
 • Pewne obszarowe umiejętności nie będą już ignorować maksymalnego pułapu obrażeń dla efektów obszarowych
 • Moby i NPC nie powinni już losowo tracić lub zyskiwać życia w czasie walki
 • Ponowne przyzywanie zwierząt w Battlegroundach nie powinno już doliczać się do całkowity wyleczonych obrażeń przez gracza.

Znane problemy
 • Niektóre tooltipy mogą nie odzwierciedlać najnowszych zmian w pewnych umiejętnościach
 • Łowcy Worgenów nie są aktualnie w stanie wyuczyć się Dual Wield
 • Osiągnięcie Explore Tol Barad nie będzie możliwe do ukończenia wraz z premierą Cataclysm.

Komentarze:

Wczytywanie komentarzy...
Musisz się zalogować, aby dodać komentarz