WoWCenter.pl
Kamashiro zdobył Wardbreaker Helm.     
Lilija spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Celebryta zdobył osiągnięcie End of the Line.     
Vampyr78 zdobył Squallfury Robes.     
Suriel zdobył Sunfrost Waistcord.     
Osiol zdobył Mythic Keystone.     
DonMichael zdobył Gnawed Thumb Ring.     
ugluk12 zdobył Skoldiir Gauntlets.     
Azqa spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Tomia zdobył Bleached Skull Talisman.     
blazzejm zdobył Skyhorn Headgear.     
Doilyn zdobył Mark of the Sentinel.     
Geraltus spełnił kryterium Death Knight osiągnięcia Blood Elf Slayer.     
Dew389 zabił Nefarian's End po raz 11.     
borygo2 zabił Kur'talos Ravencrest defeats (Heroic Black Rook Hold) po raz 7.     
Alduviel zdobył Greystone Pauldrons.     
Ploza zdobył osiągnięcie Explore Val'sharah.     
Tooly spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.