WoWCenter.pl
sihulagen zabił Ner'zhul (Shadowmoon Burial Grounds) po raz 3.     
Ventas zdobył osiągnięcie Ten Hit Tunes.     
Watus zabił Blast Furnace destructions (Raid Finder Blackrock Foundry) po raz 3.     
nogananoge zabił Archimonde po raz 1.     
Privian zabił Ragnaros po raz 1.     
Pike zdobył osiągnięcie United We Stand.     
Doilyn zabił Skylord Tovra (Heroic Grimrail Depot) po raz 42.     
Roni3123 zdobył Pet Cage.     
Merifyo zdobył Manual of Void-Calling.     
dertexx zdobył osiągnięcie Staying Regular.     
kikiro zabił Kromog (Heroic Blackrock Foundry) po raz 3.     
Rixor zabił Warlord Blackhand (Raid Finder Blackrock Foundry) po raz 5.     
Berrek spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
liq spełnił kryterium Assault a base osiągnięcia Isle of Conquest All-Star.     
Dajnatace spełnił kryterium Loot 10,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Draenor Money.     
ZQooS zdobył osiągnięcie Killed in Quel'Thalas.     
Nightdew zabił Kromog (Raid Finder Blackrock Foundry) po raz 2.     
Saimeraa zdobył Cloak of Kea Feathers.     

Szukaj