WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

Mining

Górnictwo

Górnicy gonią za cenną i użyteczną rudą, wydobywając ją bezpośrednio z ziemi przy użyciu swych kilofów. Ich znajomość terenu daje im dobre pojęcie gdzie mogą zostać znalezione bogate pokłady złota, srebra lub jeszcze bardziej drogocennych metali. Wydobywają i przetapiają te minerały dla zysku lub użytku we wszelkiego typu metalurgii.

Korzyści i perki

Składniki Ruda, sztabki i kamienie są materiałami wymaganymi przez wiele profesji.
Sprzedaż Przez to, że minerały są cenione przez wielu wytwórców, mogą zostać sprzedane lub przehandlowane innym graczom.
Zahartowanie Weterani górnictwa otrzymują umiejętność Toughness, która zwiększa na stałe ich staminę.

Górnicy są w stanie zobaczyć złoża surowców na swojej podręcznej mapie przy użyciu umiejętności znajdowania minerałów (Find Minerals) i mogą je szybko wydobywać (po prostu klikając prawym klawiszem myszy na złożu). Potrzebują kilofów w celu rozbijania skały i odzyskiwania z niej cennej rudy, zaś by tę rudę przetopić, muszą znajdować się w pobliżu kuźni (można je znaleźć w większości miast). W czasie wykorzystywania swych umiejętności górnictwa i przetapiania kompleksowych kombinacji rud w stopy, poziom twojej umiejętności górnictwa będzie rósł. Wysoki poziom umiejętności jest wymagany do pomyślnego wydobywania najrzadszych minerałów.

Górnictwo jest profesją zbieracką. Przeważnie idzie w parze z uzupełniającymi profesjami wytwórczymi, w szczególności kowalstwem (Blacksmithing), inżynierią (Engineering) i jubilerstwem (Jewelcrafting).

Minerały mogą zostać znalezione w każdym zakątku Azerothu, jednak niektóre miejsca są bardziej w nie zasobne niż inne. Cenne i rzadkie minerały są przeważnie trudne do znalezienia, jednak nagroda jest warta zachodu – mogą osiągać wysokie ceny i tworzyć mocne stopy.

Instrukcja

Krok 1

Aktywuj swoją umiejętność „znajdowanie minerałów” (find minerals), gdy przemierzasz świat w poszukiwaniu złóż.

Krok 2

Gdy znajdziesz złoże minerałów, podejdź do niego z kilofem w swoim ekwipunku i kliknij na złożu, aby zebrać minerały.

Krok 3

Otrzymasz małą ilość przedmiotów, zawierającą rudę i kamień.

Krok 4

Jeśli chcesz przetopić rudę dla innej profesji (lub w celu jej sprzedaży), udaj się do kuźni (przeważnie do znalezienia w stolicach i miastach), naciśnij ikonę przetapiania (smelting) w swoim menu profesji i wybierz rudę, którą chciałbyś przetopić.

Powiązane profesje

BlacksmithingKowalstwo Kowale, wykorzystując swoją biegłość w pracy z młotem i kowadłem, wykuwają zabójcze bronie, ciężkie kolczugi i zbroje płytowe oraz wiele innych specjalnych przedmiotów.
EngineeringInżynieria Inżynierowie dzięki swej pomysłowości mogą tworzyć mnóstwo pomocnych (i często zaskakujących) przedmiotów.
JewelcraftingJubilerstwo Jubilerzy odblokowują zaskakującą moc drzemiącą w cennych kamieniach, tworząc potężną biżuterię i talizmany.

Przykładowe przedmioty