WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

Herbalism

Zielarstwo

Zielarze starannie zbierają pomocne rośliny. Podczas swych podróży z entuzjazmem poszukują najrzadszych i najcenniejszych ziół, które są wykorzystywane przez inne profesje do tworzenia mistycznych przedmiotów. Zielarze mogą zaopatrywać swoją grupę lub gildię w ogromne ilości roślin, jak również sprzedawać je innym graczom dla korzyści pieniężnych.

Korzyści i perki

Składniki Zioła są składnikami kliku profesji, przede wszystkim alchemii i inskrypcji.
Sprzedaż Zioła są składnikami kliku profesji, przede wszystkim alchemii i inskrypcji.
Siła witalna Użycie tej umiejętności przywraca część utraconego zdrowia i na krótki czas przyspiesza wszystkie ataki.

Zielarze dzięki znajomości miejsc, gdzie można znaleźć wszelkiego rodzaju florę, widzą rosnące rośliny na mini mapie i w bardzo prosty sposób mogą je zbierać (po prostu klikając prawym przyciskiem myszy na roślinę). Żadne specjalne narzędzia nie są do tego potrzebne. Im więcej ziół będziesz zbierać, tym szybciej twoja biegłość w tej profesji urośnie. Trzeba być biegłym zielarzem, żeby zebrać najbardziej poszukiwane rośliny.

Zioła rosną w prawie całym Azeroth, lecz niektóre tereny są żyźniejsze od innych. Niektóre rzadkie rośliny wyrastają nieregularnie i trudno je znaleźć, dlatego są bardzo cenne i można je sprzedać z dużym zyskiem.

Instrukcja

Krok 1

Aktywuj „szukanie roślin” („find herbs”), żeby podczas podróży po świecie znajdować zioła. Gdy się do nich zbliżysz, pojawią się na mini mapie.

Krok 2

Gdy odnajdziesz roślinę, podejdź do niej i kliknij na nią prawym przyciskiem myszy. Tym sposobem otrzymasz pewną ilość ziela.

Powiązane profesje

AlchemyAlchemia Alchemicy wykorzystują rośliny, żeby stworzyć dziwne, magiczne napary, które leczą, wzmacniają, lub dają inne pozytywne efekty, takie jak niewidzialność, odporność na żywioły, regenerację many oraz wiele, wiele innych.
InscriptionInskrypcja Skrybowie wplatają słowa mocy do glifów, które wzmacniają umiejętności bohaterów.

Przykładowe przedmioty