WoWCenter.pl
perseusz spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
JAHnosik spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
melodyjka zabił Dargrul (Heroic Neltharion's Lair) po raz 6.     
Quass spełnił kryterium Death Knight osiągnięcia Orc Slayer.     
Textio zabił Kur'talos Ravencrest defeats (Normal Black Rook Hold) po raz 2.     
Watus zdobył osiągnięcie Mythic: Halls of Valor.     
Lilija spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
pepex18 spełnił kryterium Death Knight osiągnięcia Blood Elf Slayer.     
Canaton zdobył Nightfallen Tabard.     
Rodowity zabił Kur'talos Ravencrest defeats (Heroic Black Rook Hold) po raz 7.     
liq zabił Cenarius redemptions (Normal Emerald Nightmare) po raz 1.     
Saimeraa zdobył osiągnięcie Lock, Stock and Two Smoking Goblins.     
Dew389 zdobył osiągnięcie World Wide Winner.     
Quar zdobył osiągnięcie Rift of Aln.     
Suriel zdobył osiągnięcie Nightfallen But Not Forgotten.     
Vampyr78 zdobył Light's Wrath.     
Marshall zabił Shade of Xavius (Heroic Darkheart Thicket) po raz 2.     

uzdgzrqr