WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

[A] Sarmatia - Shadowsong EU / Aszune EU [PVE]

permalink wysłany:
Up
permalink wysłany:
Up
permalink wysłany:
Up
permalink wysłany:
Up
permalink wysłany:
Up
permalink wysłany:
Up
permalink wysłany:
Up
permalink wysłany:
Nowy dodatek, nowe wyzwania! Zapraszamy chętnych Polaków do dołączenia do nas :)
  Ungriim
permalink wysłany:
Kto tam teraz u Was dowodzi?
permalink wysłany:
Znajdzie się miejsce dla nowego gracza? Moja pierwsza przygoda :)
permalink wysłany:
GM-em jest już ładnych parę lat Arivald. Dla nowych graczy oczywiście też jest miejsce :)
permalink wysłany:
Poszukujemy paru osób do ustabilizowania grupy na Mythic. Oprócz tego, jeżeli chcecie nas poznać, to zapraszamy na normale w piątkowe wieczory. Piąteczek wchodzi mocno.
permalink wysłany:
Wciąż chętnie zobaczylibyśmy kilka nowych twarzy. Luźne piątkowe normale wciąż aktualne.

Nasz kanał na youtube w tym tygodniu dogonił w końcu progress, MOTHER Mythic:
permalink wysłany:
Zek'voz na mythicu za nami, a rekrutacja wciąż trwa.