WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

[A] CYROGRAF - Silvermoon

permalink wysłany:
.
For the Alliance
permalink wysłany:
.
For the Alliance
permalink wysłany:
Bawimy sie jeszcze lepiej ale to juz Tylko w CYROGRAFIE CIekawa/y ? :D
permalink wysłany:
UP!
permalink wysłany:
.
For the Alliance
permalink wysłany:
.
For the Alliance
permalink wysłany:
R.I.P.
permalink wysłany:
Przepraszamy wszystkich graczy za 2 posty do tej samej gildii jeden R.I.P drugi zabiliśmy 5 bosa na HC. Do końca tygodnia pojawi się nowa nazwa gildii i nowe ogłoszenie. Jak zapewniła Pani GM Olsa.
permalink wysłany:
Jeszcze raz przepraszamy :)