WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

[A] Wilcza Sfora - Shazzarah

  Alduric
permalink wysłany:
Gildia Wilcza Sfora rozpoczela proces migracji na realm Shazzarah. Naszym glownym celem jest content PvE TBC. Zapraszamy swiezych jak i graczy powracajacych do classica. Nasz Discord: LINK

Można mnie również łapać online: Alduric

Zapraszam!
permalink wysłany:
To ta sama Wilcza Sfora z privów Andeeria i Avalon ( 2006-2008 )?
Do teraz pamiętam czarne tabardy z łapką wilka :D
SzopenPogo (YouTube)
For the Alliance!
  Alduric
permalink wysłany:
Tak, kilka osób z dokładnie tej ekipy wraca na TBC classic :)