WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

BASTION of the FALLEN (PL) - Silvermoon ALY

permalink wysłany:
Nowa Polska Gildia poszukuje aktywnych graczy, aby poszerzyć szeregi!
Celujemy w Rajd HC, RBG oraz M+

Dni raidowe: czwartek i niedziela godz.19,00


Szukaj w grze:

=> Protinus

=> Hicane


Rozmowa na disco warunkiem przyjęcia do gildii: LINK
.
permalink wysłany:
EVENTY:
1. Poznajmy się! - Event Rajdowy Timewalk wykonujemy 4fun Timewalking event rajd 4fun.
2. Rajdowanie! - Rajd obecnego kontentu.
3. Transmog Run - Speed run po itemki na transmogi.
4. Torghast FUN NOOOT! - Środowy wypad grupowy po Soul Ash.
5. RBG - Gildyjne PVP
permalink wysłany:
Wciąż zapraszamy chętnych :)
permalink wysłany:
:)
permalink wysłany:
Poszukiwany tank... a nawet kilku :)