WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

[H] The Sentenced PvP server WoW Classic

permalink wysłany:
up
  Kaczy
permalink wysłany:
up
  Siwus
permalink wysłany:
Siema, dołączam dziś do servera po stronie H. Gracz z wieloletnim doświadczeniem na WOTLK, CATA, WOD.
Zamierzam grać mage/lock. Jeśli któryś jest obecnie potrzebny proszę o odp.
PS. Czy macie jakiś lvl minimalny od którego przyjmujecie do gildii.
  Kaczy
permalink wysłany:
LINK

Tutaj msz nasz discord gdzie wszystkiego się dowiesz.

Pozdrawiam.
  Kaczy
permalink wysłany:
UP
permalink wysłany:
up
  Kaczy
permalink wysłany:
Wznawiamy rekrutację na wszystkie spoty raidowe poza warrior tank / fearl druid / shadow priest / echn shaman
wysłane po 6 sekundach:Wznawiamy rekrutację na wszystkie spoty raidowe poza warrior tank / fearl druid / shadow priest / echn shaman
  Kaczy
permalink wysłany:
UP
  Kaczy
permalink wysłany:
UP
  Kaczy
permalink wysłany:
UP
permalink wysłany:
Up
  Kaczy
permalink wysłany:
UP