WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

[H] The Sentenced PvP server WoW Classic

  Kaczy
permalink wysłany:
up
  Kaczy
permalink wysłany:
up
  Kaczy
permalink wysłany:
up
  Kaczy
permalink wysłany:
Na tą chwilę szukamy najbardziej resto druida i rogala (dobrze ubranego).
  Kaczy
permalink wysłany:
W dalszym ciągu szukamy dobrze ubranego rogala.
  Kaczy
permalink wysłany:
W dalszym ciągu poszukujemy bardzo dobrze ubranego rogala , ewentualnie resto druida.
  Kaczy
permalink wysłany:
Aktualnie jesteśmy najlepszą polską gildią (według logów - najszybszy clear BWL). W dalszym ciągu poszukujemy zaangażowanych graczy chcących wyczyścić cały content w Classicu i kontynuować przygodę w TBC.Zapraszamy.
  Kaczy
permalink wysłany:
UP W dalszym ciągu poszukujemy dobrze ubranego rogala / fury warka / resto shamana / resto druida / maga
  Kaczy
permalink wysłany:
UP
  Kaczy
permalink wysłany:
UP. W dalszym ciągu szukamy graczy chcących wyczyścić cały content w Classicu jak i kontynuować przygodę z nami w TBC.