WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

(A) Niezniszczalni-Silvermoon

permalink wysłany:
up
  Niamii
permalink wysłany:
Szukamy ludzi na nowy tier rajdowy- DPS, Tank, Heal
permalink wysłany:
4/8 M
Aktualnie szukamy kilku osób do uzupełnienia rotacji na patch 8.3. Oferujemy raidy na poziomie heroic a dla osób chętnych luźny progres mythic.
permalink wysłany:
podbijam
  Niamii
permalink wysłany:
Up
  Niamii
permalink wysłany:
Wciąż poszukiwani dps/tank/heal
  Niamii
permalink wysłany:
Podbijam
permalink wysłany:
up
permalink wysłany:
4/8 M
Aktualnie szukamy kilku osób do uzupełnienia rotacji na patch 8.3. Oferujemy raidy na poziomie heroic a dla osób chętnych luźny progres mythic.
permalink wysłany:
podbijam