WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

HOUSEHOLD (Horda) - Draenor

permalink wysłany:
http://s2.ifotos.pl/img/ogloszeni_qewapea.png
http://oi67.tinypic.com/fjdqqg.jpg


Jeśli chcesz zostać jednym z domowników, skontaktuj się z:
  • Rozmarzona#2814
  • Foster93#2611
  • Rozmar#2993
  • Nirsha#21705
Proszę zaczepiać w grze lub na battlenecie :)
http://s6.ifotos.pl/img/Bez-nazwy_qewapax.png
permalink wysłany:
http://oi66.tinypic.com/5f18vd.jpg

http://oi67.tinypic.com/fjdqqg.jpg


Honor, heroes, no matter how dire the battle - Never forsake it.

[Draenor Horda] Browarnicy - rekrutacja LINK

permalink wysłany:
https://cdn.discordapp.com/attachments/481529680327999489/513365251220176929/3333333333333444.png

http://oi67.tinypic.com/fjdqqg.jpg


Honor, heroes, no matter how dire the battle - Never forsake it.

[Draenor Horda] Browarnicy - rekrutacja LINK

permalink wysłany:
http://s6.ifotos.pl/img/rekrutacj_qewqrxh.png
http://oi67.tinypic.com/fjdqqg.jpg

http://s6.ifotos.pl/img/Bez-nazwy_qewapax.png
permalink wysłany:
http://s6.ifotos.pl/img/rekrutacj_qewqrxh.png

http://oi67.tinypic.com/fjdqqg.jpg
Honor, heroes, no matter how dire the battle - Never forsake it.

[Draenor Horda] Browarnicy - rekrutacja LINK

permalink wysłany:
http://s6.ifotos.pl/img/rekrutacj_qewqrxh.png

http://oi67.tinypic.com/fjdqqg.jpg
Honor, heroes, no matter how dire the battle - Never forsake it.

[Draenor Horda] Browarnicy - rekrutacja LINK