WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

Tygodniowy reset a Vessel of Horrific Visions i Coalescing Vis.

  Daaxedo
permalink wysłany:
Mam pewną zagwostkę. Załóżmy, że mam np. 21000 Coalescing Visions i z różnych powodów nie wydałem ich na Vessel of Horrific Visions.
Czy podczas tygodniowego resetu, ilość Coalescing Visions spadnie mi do 0 z 21000? (w ramach resetu)

Czy kiedy kupię w tym tygodniu (przed weekly reset) Vessel of Horrific Visions, to czy one po resecie też mi się zresetuja (usuną)?
permalink wysłany:
Nic się nie zresetuje :)