WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

Gra w skojarzenia

permalink wysłany:
Chyba wszyscy wiedzą jak się w to gra? Osoba podaje wyraz, następna podaje wyraz kojarzący się z tamtym. Np. Szkoła >> Nudy itd.
To ja zaczne:
Internet
http://www.zetbit.com/sig-2129762.jpg
permalink wysłany:
uzależnienie
permalink wysłany:
World of Warcraft
http://www.zetbit.com/sig-2129762.jpg
  Eleeist
permalink wysłany:
MMORPG
  Fobos
permalink wysłany:
Blizzard
Dążący do nieskończoności rozmarzony realista, konsekwentnie zmierzający do celu
  Eleeist
permalink wysłany:
Zamieć
  Fobos
permalink wysłany:
Syberia
Dążący do nieskończoności rozmarzony realista, konsekwentnie zmierzający do celu
permalink wysłany:
Benoît Sokal.^^
Boże co za żal.

LINK
permalink wysłany:
[ciach]
http://i.imgur.com/xZtMKKT.gif
permalink wysłany:
Rosja
chcesz mi pomóc kliknij
LINK
permalink wysłany:
Azja
permalink wysłany:
Anime
permalink wysłany:
Wybielacz (ang. Bleach)
permalink wysłany:
Ichigo
http://www.zetbit.com/sig-2129762.jpg
permalink wysłany:
[ciach]
http://i.imgur.com/xZtMKKT.gif