WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

[H] Warlords of Cebulandia - Chamber of Aspects

permalink wysłany:
https://cdn.discordapp.com/attachments/757191099675705354/1163766351928774696/cebula102bannermain.png?ex=6628cce0&is=66277b60&hm=f124cb41d85b06696bdd4950de2a7db15705a42f890234f02eeef117032214e5&

Strona Gildii: LINK

10.2 and beyond - Rekrutujemy!

Wraz z zapowiedzią The War Within planujemy szerszą ekspansje gildii, rekrutując ludzi z innych serwerów. Zapraszamy do Warlords of Cebulandia. Rajdy, plusy i coroczne zloty to nasze flow!

Rajdujemy w środy i niedziele, od 19:45 do 23:00.

Jak dołączyć?
  • Discord: LINK
  • Strona: LINK
  • W grze (whisper): Jasemir, Achtenbob, Bystrywuhdo, Shindrak

Warlords of Cebulandia Zlot 2023

Zobacz jak potrafi się bawić Cebulandia :D
permalink wysłany:
https://cdn.discordapp.com/attachments/757191099675705354/1231849415199821874/cebulandiapandaria.png?ex=6628a22b&is=662750ab&hm=94b0d982678fbc6c962525b2e8cb7496bd7f0779115cd4ea5fda2c5419853bd8&

Strona Gildii: LINK

DF Sezon 4, Pandaria Remix oraz Zlot 2024

Cebulandia rekrutuje na nadchodzący Sezon 4 oraz wspólną zabawę na Pandaria Remix. Dodatkowo, nasza gildia będzie miała swoją 10-tą rocznicę w tym roku i czadowy zlot gildyjny!

Więcej informacji: LINK

Jak dołączyć?
  • Rekrutacja poprzez Stronę: LINK