WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

Zmiana broni artefaktowej hunter.

  Ticker
permalink wysłany:
Witam czy jest możliwe zmienienie broni artefaktowej u huntera po zmianie specjalizacji.
permalink wysłany:
Tak, możesz zdobyć każdy artefakt dla danej klasy, ale artifact power możesz dodawać tylko do jednej broni w tym samym czasie.
http://www.nodiatis.com/pub/19.jpg
permalink wysłany:
Jeszcze dodam, na 102 poziomie możesz pójść do order hallu i tam wziąść questy na pozostałe artefakty dla Twojej klasy. Jeżeli masz wszystkie artefakty to broń zmienia się automatycznie przy zmianie specjalizacji.