WoWCenter.pl
wikass zabił Mythrax the Unraveler (Normal Uldir) po raz 2.     
kuturin zdobył 7th Legionnaire's Cuffs.     
Nikandra spełnił kryterium Loot 200,000 gold osiągnięcia Got My Mind On My Money.     
Tooly zdobył Fairweather Helm.     
Muattin zdobył osiągnięcie The Dirty Five.     
Yoozku zdobył Parrotfeather Cloak.     
Mlody89 zdobył Royal Apothecary Drape.     
Weakness zabił Dazar, The First King (Mythic King's Rest) po raz 6.     
liq spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Osiol spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Wuntu zabił Zek'voz, Herald of N'zoth (Heroic Uldir) po raz 1.     
Olsa zabił Vectis (Heroic Uldir) po raz 6.     
Sarenus spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
kajtasus zdobył osiągnięcie Come Sail Away.     
ossir spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
mcpablo spełnił kryterium Alliance players slain. osiągnięcia Frontline Slayer.     
Emmm zabił Taloc (Heroic Uldir) po raz 17.     
AsaGorth spełnił kryterium Big-Mouth Clam osiągnięcia The Oceanographer.     

Problem z zadaniem dla Szamana w Legionie

permalink wysłany:
Hej :)!

Nie wiem, jak mogę zrobić to zadanie dla Szamana: "Servant of the Windseeker"
Wg wowhead: LINK
w Dalaranie są portale, które teleportują naszą postać do Silithus sprzed łaty 7.35.
Problem z tym, że u mnie nie ma tych teleportów. Są jakieś inne sposoby robienia tego zadania?
  Tooly
permalink wysłany:
Na 99%: teleport ze stolicy (Stormwind/Orgrimmar) do Caverns of Time w Tanaris albo do Uldum. Potem lot do Silithius i rozmowa z NPC-em - na mapie powinna być oznaczona "dymkiem" - Zidormi, która cofnie cię w czasie przed patch 7.3.5.
The warm embrace of Tarecgosa's presence encircles me.
permalink wysłany:
Hej,
Dzięki za pomoc :), faktycznie w Silithus jest osoba, która nas przenosi do tej krainy sprzed łaty 7.3.5.
Dziwię się tylko, ze Blizzard nie dał szybkiej poprawki w tym zadaniu, zęby najpierw do niej lecieć.