WoWCenter.pl
Doilyn zabił Imperator Mar'gok (Raid Finder Highmaul) po raz 12.     
theq spełnił kryterium osiągnięcia Better Leveling Through Chemistry.     
Tooly spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Saimeraa zdobył osiągnięcie Pro Pet Mob.     
kikiro zdobył Heart-Lesion Sabatons.     
Dajnatace zdobył osiągnięcie Water Management.     
Grantor zabił Ossirian the Unscarred po raz 3.     
hirri spełnił kryterium Bloodmaul Slag Mines osiągnięcia Challenge Warlords: Gold - Guild Edition.     
melodyjka zdobył osiągnięcie Fabled Pandaren Tamer.     
Bernard zdobył osiągnięcie Heroic: The Pit of Saron.     
Ufeks zdobył osiągnięcie Treasure Mission Specialist.     
VVP zabił Lord Rhyolith po raz 9.     
Vorllin spełnił kryterium Win 100 Arena (3v3) matches in Warlords Season 1 osiągnięcia Primal Combatant.     
Hamcioo zdobył Grandiose Plans.     
Chessteros zdobył osiągnięcie Master Draenor Crafter.     
Hwarra zabił Kromog (Mythic Blackrock Foundry) po raz 6.     
Serduszko zdobył osiągnięcie Iron Assembly.     
JAHnosik zdobył Tormented Leggings.     
liq spełnił kryterium Death Knight osiągnięcia Undead Slayer.     

Solis