WoWCenter.pl
VoytekPL zdobył osiągnięcie Draenor Master.     
liq spełnił kryterium Death Knight osiągnięcia Undead Slayer.     
Acodin88 zdobył osiągnięcie Honorable Medallion.     
hexed spełnił kryterium Orphaned Aquatic Animal Rescue osiągnięcia Exploring the High Seas.     
simuno zdobył osiągnięcie Explore Nagrand.     
Danelar zdobył osiągnięcie Level 100.     
ShamanKing zdobył Fel-Infused Hauberk.     
Autumnia zdobył Springrain Tunic.     
SzopenPogo spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
ziomziozio zdobył Felforged Waistplate.     
Grantor zdobył osiągnięcie Darkshore Quests.     
SIRWilczek zabił Brackenspore (Raid Finder Highmaul) po raz 1.     
Arqon zdobył Pet Cage.     
SpiacySzaman spełnił kryterium osiągnięcia Draenic Stone Collector.     
Wilczar zdobył Girdle of Ferocity.     
METOD zdobył Vile Branch of Festerbloom.     

arquul