WoWCenter.pl
Error zabił Gal'darah po raz 1.     
szlachetna zdobył osiągnięcie Collector: Terracotta Arms.     
WinnetouSSL spełnił kryterium osiągnięcia Admiral.     
Muattin spełnił kryterium Mage osiągnięcia Blood Elf Slayer.     
Doilyn zabił Ner'zhul (Mythic Shadowmoon Burial Grounds) po raz 7.     
Tooly spełnił kryterium osiągnięcia Admiral.     
w0y7a5 zabił Ignis the Furnace Master po raz 7.     
Kamashiro zdobył Mark of Supreme Doom.     
SpiacySzaman zabił Mannoroth (Heroic Hellfire Citadel) po raz 25.     
aqqvirus zdobył Tormented Spaulders.     
Bernard zdobył Grips of Vicious Mauling.     
Roza spełnił kryterium Get 5000 honorable kills in Draenor. osiągnięcia Defender of Draenor.     
Xauwey zabił Warlord Zaela (Heroic Upper Blackrock Spire) po raz 9.     
Tomia spełnił kryterium osiągnięcia Admiral.     
Rein spełnił kryterium Stormwind City osiągnięcia Field Photographer.     
Throlmal zdobył Hightfish Cap.     

cliner