WoWCenter.pl
Revitor zdobył osiągnięcie One Steppe Forward, Two Steppes Back.     
norgel spełnił kryterium Hunter osiągnięcia Troll Slayer.     
Bernard zdobył Spinebreaker Chestpiece.     
Dixnet zabił General Nazgrim po raz 3.     
ziomziozio zdobył Warmsun Ring.     
asav zdobył osiągnięcie Explore Silverpine Forest.     
azja zabił Cyanigosa po raz 4.     
Ofkorse zdobył osiągnięcie Scenaturday.     
fifka63 zabił Garrosh Hellscream po raz 1.     
MieH zdobył osiągnięcie Siffed (10 player).     
dawgot spełnił kryterium osiągnięcia Killing With Friends.     
Demo zabił Ley-Guardian Eregos po raz 3.     
luney zdobył Kiln-Stoker Cloak.     
Heliot zabił Siegecrafter Blackfuse po raz 1.     
Miecio zdobył Band of the Dance Ritual.     
No Future zabił Majordomo Staghelm po raz 1.     
Shikyo zabił Thok the Bloodthirsty po raz 1.     
darkness202 zabił Kor'kron Dark Shaman po raz 12.     

Netherwings

blizz -> wysłany:
Are the Netherwing Drakes still available? I'm consider grinding rep for one if they are.
blizz -> wysłany:
Locked the necro from 2011. Check the date of the threads before adding to it, folks.