WoWCenter.pl
michaszl spełnił kryterium osiągnięcia Saving for a Rainy Day.     
Kamashiro zdobył osiągnięcie Following Up.     
nogananoge zdobył Felflame Grips.     
Pavvcik ukończył 151 lochów w trybie wyzwania.     
blindman zdobył Shroud of Temptation.     
Bernard zabił Gorefiend (Heroic Hellfire Citadel) po raz 2.     
Tomia spełnił kryterium Get 5000 honorable kills in Draenor. osiągnięcia Defender of Draenor.     
AlbertSmok spełnił kryterium osiągnięcia It All Really Adds Up.     
Kojt zdobył osiągnięcie Level 100.     
dertexx zabił Skylord Tovra (Heroic Grimrail Depot) po raz 4.     
Bocian zdobył osiągnięcie Naval Siege Specialist.     
Malakth zdobył Tormented Leggings.     
dzielnywojownik69 zabił Archimonde (Normal Hellfire Citadel) po raz 14.     
Suriel zdobył Scaling Hook Spaulders.     
basel1 zdobył Stormwind Tabard.     
Joolsor zdobył Fleshchewer Greatbelt.     
Nerthiliuz zdobył Hammer of Judgement.     

Netherwings

blizz -> wysłany:
Are the Netherwing Drakes still available? I'm consider grinding rep for one if they are.
blizz -> wysłany:
Locked the necro from 2011. Check the date of the threads before adding to it, folks.